Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SINIF İÇİ ÖGRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ILİŞKİN BİR PLAN ÖRNEĞİ (1927 - TERBİYE MECMUASİ)

Geçmişten günümüze eğitim kavramı toplumların en çok üzerinde durdukları konuların başında gelmektedir. Kendi içinde farklı boyutları ve değişkenleri olan eğitim kavramının günümüzde genel olarak yapılandırmacı yaklaşımlarla temellendirildiği görülmektedir. Yapılandırmacı yaklaşımda sonuç yerine sürece önem verilmesi, sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesini ön plana çıkarmıştır. Bu çalışmada sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesine ilişkin 1927 yılında hazırlanmış bir plan incelenmiştir. Eğitim tarihi kaynaklarının incelenmesi günümüz eğitim anlayışlarının temellerinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Doküman incelemesi yöntemiyle ulaşılan metinlerin incelenmesine dayanan bu çalışma olgu bilim/fenomonoloji deseniyle gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar günümüz uygulamalarına katkı sağlayabilecek niteliktedir ve yapılandırmacı yaklaşımla uygunluk göstermektedir. Özellikle öğretmenlerin sınıf yönetimiyle ilgili değerlendirmelerine değinen planın günümüzde belirlenen öğretmen yeterlikleri ile de uyum sağladığı görülmüştür.Keywords

Sınıf İçi Öğrenme, Sınıfiçi Değerlendirme, Öğretim Yöntemleri, Türk Eğitim Tarihi


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri