Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ PROSOSYAL DAVRANIŞLARININ AKRAN OYUNLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırma okul öncesi dönemdeki çocukların prososyal davranışlarının akran oyunları üzerindeki etkisini incelemek amacı ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılmıştır. Araştırmada “Genel Bilgi Formu”, “Çocuk Prososyallik Ölçeği” ve “PENN Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği” ile veriler toplanmıştır. Ölçme araçları çocukların öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Araştırmada Çankırı İlinde okul öncesi eğitime devam eden 126 çocuk ile ilgili veri elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Prososyal davranışlar ile oyun etkileşimi arasında güçlü ve pozitif bir ilişki görülürken, prososyal davranışlar ile oyunun bozulması arasında güçlü ve negatif bir ilişki bulunmuştur. Prososyal davranışlar ile oyundan kopma davranışı arasında negatif bir ilişki bulunsa da, bu ilişki istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Araştırmada ayrıca prososyal davranışlar ve oyun davranışları ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki görülürken, anne ve babanın öğrenim durumu bakımından anlamlı bir fark görülmemektedir. Kız çocuklarının erkek çocuklara göre daha fazla oyun etkileşiminde bulundukları görülmektedir. Prososyallik düzeyi yüksek olan çocuklar daha fazla oyun etkileşimi gösterirken, bu çocukların oyun bozma ve oyundan kopma davranışları daha düşük düzeydedir. Araştırma bulguları doğrultusunda okul öncesi dönemde prososyal davranışların desteklenmesi yolu ile etkileşimli akran oyunlarının niteliğinin desteklenebileceği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Okul öncesi dönem, prososyal davranışlar, akran etkileşimi, oyun davranışı, akran oyunları.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri