Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


GÖREVDEKİ ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİYE OLAN DİRENCİ: ENTREQ PROTOKULÜ İLE BİR META-SENTEZ (1998-2018)

Gelecekte teknolojinin insanlığı ve yapay zekanın da hayatımızı kontrol edeceğine dair tartışmalar sürüyor olsa da, günümüzde teknolojinin hayatımızın her alanında bizimle olduğu açıktır. Bugünün öğrencileri Z kuşağında olan öğrencilerdir ve hayatları büyük bir oranda teknoloji ile bütünleşmiştir. Bu nedenle, öğretmenlerin teknolojiyi eğitim sürecinde etkili bir şekilde kullanmaları beklenen önemli bir profesyonel özelliktir. Bu araştırmanın amacı, eğitimde yeni kullanım alanı bulan bir nitel bilimsel araştırma yöntemi olan meta-sentez ile öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik görüşlerini, direnç davranışlarının kaynaklarını ve direnci kırmaya yönelik önerilerini ortaya koyan nitel araştırmaların bulgularını yorumlamak, sentezlemek ve tartışmaktır. Bu meta-sentez araştırmasının sonucunda, öğretmenlerin direnç davranışlarının nedeni olarak; yetersiz zaman, donanım ve yazılıma erişim eksikliği, yetersiz teknik ve idari destek, öğretmen inanç ve tutumları, öğretmenlerin teknoloji kullanımlarına yönelik yeterli hizmet-içi faaliyetlerinin sunulamaması, teknolojinin öğretim tasarımına adapte olmasında yaşanan güçlükler anahtar kavramlar olarak ortaya çıkarılmıştır. Gerekli donanımın ve yazılımın öğretmenlerin erişimine ihtiyaç duydukları şekilde açılması, teknoloji uzmanı öğretmenlerin yetiştirilmesi ve görevlendirilmesi, yeniliği destekleyen, işbirlikçi ve risk alabilen okul liderlerinin varlığı, öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi, eğitim alanında politika yapıcıların öğretmenlerin teknolojiyi etkin kullanmaları konusunda inançlarını güçlendirmeleri direnç davranışlarının kırılmasında ulaşılan kavramlar olmuşlardır.Keywords

görevdeki öğretmenler, direnç davranışları, teknoloji, meta-sentez


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri