Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


DEĞERLER EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ WEB OF SCİENCE VERİ TABANINA DAYALI BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Bu çalışmanın amacı değerler eğitimi ile ilgili bilimsel makalelerin bibliyometrik göstergeler açısından incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Clarivate Analytics tarafından üretilen WoS veri tabanından alınan bibliyometrik verilerin tarama aralığı 1975- Ekim 2019 tarihleri arasını kapsamaktadır. Çalışmada bibliyometrik analiz tekniği kullanılmıştır. Yapılan analizlerde 1975-2019 yılları arasında WoS veri tabanında kayıtlı 63.541.376 çalışmadan 513’ünün değerler eğitimi ile ilgili çalışmalar olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kayıtlardan 350’sinin (%68.22) eğitim/eğitim araştırmaları kategorisinde yer aldığı görülmüştür. Yapılan analizlerde değerler eğitimi ile ilgili en çok karşılaşılan yayın türünün 244 çalışma ile makale olduğu görülmüştür. Bununla birlikte yayınlanan makalelerin yaklaşık 97’sinin son beş yılda yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu oran değerler eğitimi ile ilgili eğitim araştırmalarının son yıllarda arttığını göstermektedir. Yine yapılan analizlerde alana katkı sağlayan 357 farklı yazar olduğu görülmüştür. 244 makalede toplam 194 farklı anahtar kelime kullanıldığı ve en etkin derginin “Journal of Education” dergisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 30 farklı ülkeden araştırmacıların alana katkı sağlayan makaleler yayınladıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda en aktif ülkenin Avustralya olduğu, bunu Türkiye ve İngiltere’nin takip ettiği görülmüştür. Türkiye’nin 36 makale ile 30 farklı ülke arasında dört üniversite ile ilk onun içerisinde yer alması bu alanla ilgili ciddi çalışmalar yaptığını göstermektedir.Keywords

Değerler Eğitimi, Bibliyometre, Web of Science


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri