Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLARLA İNCELENMESİ

Sanat geçmişten günümüze dek pek çok kez tanımlanmaya çalışılmıştır. En genel tanımıyla Sanat kişinin gördüklerinden yola çıkarak hissettiklerini çizgi, renk, biçim ses vb. araçlarla orijinal ve yaratıcı bir şekilde ifade edebilmesidir. Bu araştırmada sanat algısının kişiler üzerinde çağrıştırdığı kavramlar üzerinde durulmuştur. Araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının ‘Sanat’ kavramına ilişkin algılarını hangi metafor aracılığıyla nasıl açıkladıklarını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2. Sınıf sanat ve estetik dersi almış 50 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu amaçla, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı birinci dönem sanat ve estetik dersi alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarına eğitim öğretimi tamamladıktan sonra ‘sanat…… gibidir, çünkü……’ şeklinde diğer metafor çalışmalarındaki gibi açık uçlu sorudan oluşan formlar dağıtılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden örnek durum değerlendirmesi modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarından ‘sanat’ kavramına ilişkin 50 öğrenciye ait 50 metafor olduğu görülmektedir. Bu 50 metafor da öğretmen adaylarının savunduğu gerekçeleri ile beraber 5 grup altında toplanarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sanat kavramını doğrudan ya da dolaylı olarak sanatsal kavramlarla bütünleştirebildikleri, bu da sanatın aslında tek bir ifade şekli olmadığını, ifade zenginliğinin yanı sıra kavram zenginliğinin olduğunu da ortaya çıkarmaktadır.Keywords

Sanat, Metafor, Sosyal Bilgiler, Öğretmen Adayları, Eğitim


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri