Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SUYUN KALDIRMA KUVVETİNE YÖNELİK KAVRAMSAL DEĞİŞİM TEORİLERİ BAĞLAMINDA GÖRÜNGÜBİLİMSEL BİR İNCELEME

Araştırma beş lisans, altı lisansüstü, üç araştırma görevlisi ve bir alan öğretim üyesi olmak üzere toplam on beş katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, katılımcıların suyun kaldırma kuvveti kavramına yönelik düşüncelerini, görüngübilimsel yöntemle çözümlemektir. Katılımcılar,suyun kaldırma kuvveti kavramına yönelik bir grup soru eşliğinde klinik görüşme sürecine dahil edilmişlerdir. Her bir katılımcıyla yaklaşık yirmi dakikalık bir görüşme gerçekleştirilmiş ve katılımcıların yanıtlarına göre doğaçlama sondaj sorular yönlendirilerek; bireylerin ilgili kavrama yönelik kapsamlı düşüncelerinin ne olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın ham nitel verileri, kavramsal değişim teorilerinden diSessa'nın parçalı bilgi yapısı teorisine ve Vosniadou'nun teori benzeri bilgi yapısı teorisine göre çözümlenmiştir. Özellikle lisansüstü ve araştırma görevlisi katılımcıların yanıtlarında bir tutarsızlık belirlenmiştir. Bu yöndeki bir bulgu, diSessa'nın parçalı bilgi yapısı teorisiyle uyumludur. Alan uzmanı öğretim üyesi katılımcının yanıtlarının ise, tutarlı ve Vosniadou'nun teori benzeri bilgi yapısı teorisiyle uyumlu belirlenmiştir. Çalışmanın bulguları ve sonuçları sınıf içi öğretme-öğrenme süreçlerine gönderme yapacak ve fen eğitiminde kullanılan deneysel etkinlik içeriklerinin niteliğine katkıda bulunacak biçimde tartışılmıştır.Keywords

Fen Eğitimi, suyun kaldırma kuvveti, kavramsal değişim teorileri, görüngübilimsel ilkseller


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri