Özet


SAKİN OL CHAMP! UZAKTAN EĞİTİM: ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİM MEMNUNİYETİNE YÖNELİK YAPISAL MODEL ÖNERİSİ

Bu araştırmanın amacı covid-19 pandemisi nedeniyle Tükiye’de zorunlu olarak uzaktan eğitime geçen, yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin uzaktan eğitim memnuniyetlerine ilişkin yapısal model geliştirmek ve test etmektir. Siirt üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda uzaktan eğitime katılan toplam 334 kişiye online platformlar aracılığıyla ulaşılmıştır. Elde edilen veriler yapısal eşitlik modellemesinin metodolojik ilkeleri doğrultusunda ölçüm ve yapısal olmak üzere iki aşamalı yaklaşımla analiz edilmiştir. Ölçüm modeli kapsamında araştırma modelinin veri ile uyumu tespit edilmiş ve yapısal model kapsamında ortaya konulan hipotezler test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda odak, eğlence, algılanan faydacı performans ve beklentilerin karşılanmasının eğitim tatmini ile doğrudan ya da dolaylı ilişkileri ampirik olarak kanıtlanmıştır. Araştırma kapsamında ortaya konulan sonuçlar ilgili literatürde devam eden tartışmalara önemli katkılar sunarken konu ile ilgili yapılacak olan yeni araştırmalara geniş perspektif sağlamıştır. Bunun yanı sıra ampirik olarak kanıtlanmış sonuçlardan yola çıkarak uzaktan eğitim tatmine ilişkin alan çalışanlarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.  Anahtar Kelimeler

Beklentilerin karşılanması, Eğitim tatmini, Faydacı performans.


Reference