Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FATİH PROJESİYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bu çalışmanın amacı FATİH projesi ile birlikte pilot okul olarak belirlenen bir okulda eğitim görmekte olan ve tablet bilgisayar dağıtılan öğrencilerin tablet bilgisayar ile etkileşimli tahta kullanımı konusundaki değerlendirmelerini incelemektir. Çalışmada ayrıca öğrencilerin FATİH projesiyle ilgili genel değerlendirmeleri irdelenmektedir. Çalışma Ankara’da FATİH Projesi kapsamında pilot okul olarak belirlenen bir ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılarak desenlenmiştir. Veriler iki aşamada toplanmıştır. İlk aşamada odak grup görüşmesi, ikinci aşamada ise yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Analiz sonuçları öğrencilerin tablet dağıtımından genel olarak memnun kaldıklarını göstermektedir. Ancak öğrencilerin memnuniyetleriyle ilgili gerekçelerin, onların tablet kullanım amaçlarına göre farklılaştığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda örneğin bazı öğrencilere göre tabletler ders çalışmayı daha keyifli hale getirirken, bazı öğrencilere göre de tablet sadece eğlence ve müzik dinleme amacıyla kullanılan bir cihazdan başka bir şey değildir. Elde edilen bulgulara bakıldığında, proje başlangıcında hedeflenen durumdan farklı bir noktaya gelindiği görülmektedir. Ayrıca, projenin amacına ulaşabilmesi için öğrencilerin öğrenme-öğretme süreçlerinde tablet bilgisayarlardan nasıl faydalanacakları konusunda daha açık bilgilendirilmeleri ve bu süreçte yönlendirilmeleri gerektiği önerilebilir. Buna ek olarak öğretmenlerin teknolojinin eğitimde kullanılması süreçlerinde öğrencilere gerekli rehberliği yapmalarının önemli olduğu söylenebilir.Keywords

FATİH Projesi, bilişim teknolojileri


Reference

Advanced Search


Announcements

    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri