Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE VE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

çalışmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarını ve aralarındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma; Mersin ve Balıkesir illerinde yer alan ve 2017-2018 öğretim yılına devam eden 285 ilköğretim 4. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmada; Geban, Ertepınar, Yılmaz, Altın ve Şahbaz (1994) tarafından geliştirilen "Fen Bilgisi Tutum Ölçeği" ve Kalın ve Topkaya (2017) tarafından geliştirilen "Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği" veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. "Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği" 12 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .84 tür. "Fen Bilgisi Tutum Ölçeği" 15 maddeden oluşan beşli likert tipindedir. Ölçeğin güvenirliği 0.88 olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda; ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları öğrencilerin cinsiyetlerine, yaşadıkları ile göre analiz edilmiş ve öğretmenlere tavsiyelerde bulunulmuştur. Araştırmanın en önemli bulgusu ise ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerine yönelik tutumları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunun ortaya konmasıdır. Böylece, iki kursun birbirini etkilediği yorumu yapılabilir. Bu bağlamda, bu iki dersin disiplinlerarası bir anlayışla ortak temalar çerçevesinde ele alınması gerektiği sonucuna varılabilir.Keywords

İlköğretim, fen bilimleri, sosyal bilgiler, tutum


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri