Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN EXAMPLE OF A PLAN FOR THE ASSESSMENT OF INTRACLASS LEARNINGS (1927 - TERBIYE MECMUASI)
(SINIF İÇİ ÖGRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ILİŞKİN BİR PLAN ÖRNEĞİ (1927 - TERBİYE MECMUASİ) )

Author : Gönül TÜRKAN DEMİR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9
Page : 282-305
    


Summary

From the past to the present, the concept of education is one of the most important issues that societies focus on. It is seen that the concept of education which has different dimensions and variables in itself is generally based on constructivist approaches nowadays. In the constructivist approach, emphasis on the process rather than the result has bring to the assessment of classroom learning forefront. In this study, a plan prepared for the assessment of intraclass learnings in 1927 was examined. Examining the sources of educational history is important for understanding the basics of today's educational approaches. This study is a qualitative study based on the phenomenology pattern, and the analysis of the texts obtained through document review. The results obtained in this study can contribute to today's practices and are consistent with the constructivist approach. It is seen that the plan, which especially refers to teachers' evaluations regarding classroom management, also complies with the teacher competencies determined today.Keywords

Intraclass Learning, Classroom Assessment, Teaching Methods, History of Turkish EducationAbstract

Geçmişten günümüze eğitim kavramı toplumların en çok üzerinde durdukları konuların başında gelmektedir. Kendi içinde farklı boyutları ve değişkenleri olan eğitim kavramının günümüzde genel olarak yapılandırmacı yaklaşımlarla temellendirildiği görülmektedir. Yapılandırmacı yaklaşımda sonuç yerine sürece önem verilmesi, sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesini ön plana çıkarmıştır. Bu çalışmada sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesine ilişkin 1927 yılında hazırlanmış bir plan incelenmiştir. Eğitim tarihi kaynaklarının incelenmesi günümüz eğitim anlayışlarının temellerinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Doküman incelemesi yöntemiyle ulaşılan metinlerin incelenmesine dayanan bu çalışma olgu bilim/fenomonoloji deseniyle gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar günümüz uygulamalarına katkı sağlayabilecek niteliktedir ve yapılandırmacı yaklaşımla uygunluk göstermektedir. Özellikle öğretmenlerin sınıf yönetimiyle ilgili değerlendirmelerine değinen planın günümüzde belirlenen öğretmen yeterlikleri ile de uyum sağladığı görülmüştür.Keywords

Sınıf İçi Öğrenme, Sınıfiçi Değerlendirme, Öğretim Yöntemleri, Türk Eğitim Tarihi

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri