Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SCIENCE HIGH SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS ENGLISH LANGUAGE LEARNING
(FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNGLİZCE ÖĞRENMEYE KARŞI TUTUMLARI )

Author : Erol POYRAZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 8
Page : 32-45
    


Summary

This study has been conducted during the academic year 2017-2018 in order to find out science high school language learners’ attitudes towards English language. The study is limited with the 9th graders in 75.Yıl Science High School located in Muğla province in Turkey. Two questionnaires (5-Likert scale format) and semi-constructed interview questions have been used with the aim of determining science high school language learners’ attitude towards English language and English lessons. The questionnaires and interview questions have been administered in two randomly chosen 9th grade classrooms (totally 57 participants) in 75. Yıl Science High School during the fall semester of the academic year 2017-2018. The results of the study show that although the students have emphasized the importance of English language in the research, this importance has been restricted only with reaching and understanding social media and pc or console games. Another issue was about their awareness of the relationship between their careers and English language, which revealed that the impact of English language on their careers is neither comprehended by the students nor explained to them by their instructors or teachers.Keywords

Science high school, English lessons, attitude, language skills.Abstract

Bu çalışma, fen lisesi öğrencilerinin İngilizce'ye yönelik tutumlarını tespit etmek amacıyla 2017-2018 akademik yılında yapılmıştır. Çalışma Muğla ilinde bulunan 75. Yıl Fen Lisesinde 9. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. Fen lisesi öğrencilerinin İngilizce ve İngilizce derslerine karşı tutumlarını belirlemek amacıyla iki anket (5 Likert ölçekli format) ve yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Anketler ve mülakat soruları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz döneminde 75. Yıl Fen Lisesinde rastgele seçilen 9. sınıfta (toplam 57 katılımcı) uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin araştırmada İngilizce dilinin önemini vurgulamasına rağmen, bu önemin yalnızca sosyal medya ve bilgisayar ya da konsol oyunlarına ulaşma ve anlama ile sınırlı kaldığını göstermektedir. Diğer bir konu, kariyerleriyle İngilizce dili arasındaki ilişkinin farkında olmaları ile ilgilidir, bu da İngilizcenin kariyerleri üzerindeki etkisinin öğrenciler tarafından ne öneminin anlaşıldığını ne de eğitmenleri veya öğretmenleri tarafından açıklandığını ortaya koydu.Keywords

Fen lisesi, Inglizce dersi, tutum, dil becerileri

Advanced Search


Announcements

    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri