Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PROBLEM SOLVING: SEARCHIRY LITERATUR
(PROBLEM ÇÖZME: LİTERATÜR İNCELEMESİ )

Author : Müfit KILIÇKAYA  , Veli TOPTAŞ  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2
Page : 20-31
    


Summary

Bu araştırma, İlkokulda Matematiksel Problem Çözme ile ilgili yapılmış çalışmaları incelemek ve bu çalışmaların genel durumunu belirlenmek amacı ile yapılmıştır. Çalışma bağlamının Türkiye olması, çalışmaların ilkokul öğrencileri ile yapılması ve çalışmanın odağında matematiksel problem çözme becerisi olması kriterleri doğrultusunda tespit edilen otuz iki çalışma incelenmiştir. Yapılan çalışmaların büyük bölümünü yüksek lisans tezi ve makale oluştururken üç doktora tezi bulunmaktadır. Yıllara göre dağılımı incelendiğinde ise en fazla yayının 2016 yıllında yapıldığı görülmüştür. Çalışmaların büyük çoğunluğunda nicel yöntemin kullanılmış olup Nitel ve Karma yöntem ile yapılan çalışmalar da bulunmaktadır. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı’ndan önce uygulanan çalışmaların büyük çoğunluğunu dördüncü ve beşinci sınıflarla yapılan çalışmalar oluştururken, 4+4+4 sisteminden sonra yapılan çalışmaların çoğunluğunun dördüncü sınıflarla yapıldığı görülmektedir. Çalışmalar konular bağlamında incelendiğinde ise; büyük bir çoğunluğunu Problem Çözmeye etkisinin belirlenmeye çalışıldığı uygulamalardan oluştururken, diğer çalışmaların ise “Problem çözme başarısı ile ilişkilerin belirlenmesi”, “Problem çözme ile ilgili görüşlerin belirlenmesi” ve “Problem çözme becerisinin ve sürecinin incelenmesi” konularında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmanın daha sonra yapılacak olan çalışmalara alandaki eksikleri görmek ve çözüm önerileri geliştirmek açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

Problem çözme, literatür incelemesi, matematik, ilkokul.Abstract

This research was conducted with the aim of examining the studies on Mathematical Problem Solving in Primary Schools and evaluations of those studies. Thirty-two studies have been evaluated in in Turkey and they were done with primary school students’ mathematical problem-solving skills. Most of the work were composed of master thesis, essays and three of them were doctoral theses. It is seen that the most publications were existed in 2016 year. In the studies, both quantitative, qualitative and mixed methods were used. While the majority of the studies carried out before the 2012-2013 education year with the fourth and fifth classes, it is seen that the studies were done after the 4 + 4 + 4 system with the fourth grades. When the studies are examined, it is seen that some studies are concentrated on "determination of relations with problem solving success", "determination of opinions related to problem solving" and "examination of problem solving skill and its process". However, studies are interested in the applications to see which the problem solving strategies are essential. This work will be beneficial to examining the deficiencies in the field and improving the solution proposal.Keywords

Problem solving, literature review, mathematics, primary school.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri