Özet


TÜRKİYE AZERBAYCAN, RUSYA VE YUNANİSTAN’DA OKUTULAN TARİH DERS KİTAPLARINDA I. DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI KONUSUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

Tarih; siyasi, askeri, ekonomik ve diğer gerekçelerle yakın ilişki içerisinde olan ülkeler açısından ayrı bir öneme sahiptir. Gerçekleştirilen bu çalışmayla dünya tarihinin şekillenmesinde önemli bir yeri olan ve bu çalışma bağlamında incelenen ülkelerin çıkar çatışmalarının yaşandığı I. Dünya Savaşı’nın sonuçları konusunu karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Yunanistan lise tarih kitaplarında I. Dünya Savaşı’nın sonuçları konularının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu kapsamda 4 ülkenin (Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Yunanistan) lise düzeyinde tarih derslerinde I. Dünya Savaşı’nın sonuçları konusunu ele alan ders kitapları incelemeye tabi tutulmuştur. Bu nedenle Rusya (10.sınıf), Yunanistan ve Azerbaycan’da (11. sınıf) tarih ders kitapları, Türkiye’de ise (12. sınıf) İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı incelemeye alınmıştır. Araştırma sonucunda Rusya hariç diğer ülkelerde okutulan ders kitaplarında I. Dünya Savaşı sonrası durum yapılan barış anlaşmaları, Wilson ilkeleri ve Paris Barış Konferansı konuları dâhil edilerek ele alındığı görülmektedir. Ayrıca bazı ülkelerde ders kitaplarında anlaşmalar isim ve kronoloji verilerek yer alırken kimi ülkelerde yer verilmemiştir.Anahtar Kelimeler

Karşılaştırılmalı tarih, tarih ders kitapları, I. Dünya Savaşı.


Reference