Abstract


ANTRENÖR MÜ OLMAK İSTERSİN YOKSA SPOR YÖNETİCİSİ Mİ YA DA HİÇBİRİ: SPOR BİLİMLERİ BAĞLAMINDA HİZMET ÖNCESİ ENGELLI ÖĞRENCİ KAPSAYICILIĞINA NİTEL BİR BAKIŞ

Bu makale, öğretim üyelerinin yükseköğretimde spor bilimleri fakültelerinde engelliliğe bakış açılarını incelemektedir. Spor bilimleri fakültelerini diğer fakültelerden ayıran özellik uygulama alanının yoğunluğudur. Engellilik kavramına tutumları öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine nasıl etki ettiklerini gösterir. Kapsayıcı eğitimi geliştirmek için altı öğretim üyesi ile görüşmeler yoluyla nitel bir araştırma yapılmıştır. Çalışma araçsal durum çalışması niteliğindedir. Bir kategori ve kod sistemi kullanarak verilerin aşamalı bir analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, katılımcıların engelli öğrencilerin kapsayıcı eğitim içinde tam katılımcı olamama nedenlerini, öğrenme ve öğretme süreçlerindeki sistemsel zorluğu ve spor bilimleri öğretim üyelerinin sistem içinde engeliliğe yönelik algılarını tanımlamaktadır. Bu çalışmada veriler tüm öğrencilere hümanizm çerçevesinden bakılsa da spor bilimleri gibi bazı uygulama ağrılıklı bölümlerde tam kapsayıcılığın şartlarının olgunlaşmayacağını ve her engel çeşidine bölümün uygun olamayabileceğini yetersizlik merceğinden ortaya koymaktadır.Keywords

Yüksek öğretim, engellilik, kapsayıcı eğitim

References