Abstract


BOKSÖRLERDE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK, SALDIRGANLIK VE ÖFKE İLİŞKİSİ

Bu araştırma boksörlerin zihinsel dayanıklılık düzeyleri ile öfke ve saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve zihinsel dayanıklılık, öfke ve saldırganlığı spor yaşı ve milli olma durumu değişkenlerine göre incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma betimsel (tarama) ve ilişkisel (korelasyonel, nedensel karşılaştırma) deseniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022 yılında Kırşehir’de yapılan Türkiye Boks Şampiyonasına katılan, tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenmiş 18-35 yaş aralığında 177 boksör (nErkek=130; nKadın=47) oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri (SZDE), Sporda Saldırganlık ve Öfke Ölçeği (SSÖÖ) ve Kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde korelasyon analizi, bağımsız örneklemlerde t-testi ve t-testi analiz sonuçlarında bulunan anlamlı farklılıkların etki büyüklüğünü hesaplamak için Cohen’s d (d) tekniklerinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre boksörlerin, zihinsel sporda zihinsel dayanıklılık Envanteri (SZDE) güven alt boyutu ile Sporda Saldırganlık ve Öfke Ölçeği (SSÖÖ) saldırganlık alt boyutu arasında pozitif yönlü, SZDE total, devamlılık ve kontrol alt boyutu ile SSÖÖ öfke alt boyutu ve SSÖÖ total arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Ayrıca Spor yaşı ile SZDE total, güven alt boyutu ve devamlılık alt boyutu arasında pozitif yönlü; SSÖÖ total, öfke alt boyutu ve saldırganlık alt boyutu arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Bunun yanında milli boksörlerin SZDE total, güven alt boyut ve kontrol alt boyutu ortalama puanları milli olmayan boksörlerden anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç olarak boksörlerin zihinsel dayanıklılık (güven) artarken saldırganlık (saldırganlık) artmakta, zihinsel dayanıklılık (SZDE total, devamlılık ve kontrol) artarken saldırganlık ve öfke (SSÖÖ total, öfke) azalmaktadır.Keywords

Boks, öfke, saldırganlık, zihinsel dayanıklılık.

References