MULTI-COMPONENT MODELS OF READING COMPREHENSION: IMPORTANT FACTORS IN READING COMPREHENSION FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES

ÇOK BİLEŞENLİ OKUDUĞUNU ANLAMA MODELLERİ: ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN OKUDUĞUNU ANLAMADA ÖNEMLİ FAKTÖRLER

MULTI-COMPONENT MODELS OF READING COMPREHENSION: IMPORTANT FACTORS IN READING COMPREHENSION FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES

 
Author : Hanifi SANIR  , E.Rüya Özmen  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 1983-2026
DOI Number: :
Cite : Hanifi SANIR , E.Rüya Özmen , (2022). MULTI-COMPONENT MODELS OF READING COMPREHENSION: IMPORTANT FACTORS IN READING COMPREHENSION FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 19, p. 1983-2026. Doi: 10.35826/ijetsar.525.
    


Summary

Students with learning disabilities (LD) have more problems with reading comprehension than those without, and the literature consistently emphasizes this situation. The severity of reading comprehension problems increases even more for students with LD, especially during the reading period to learn. Studies show that reading comprehension in this period does not depend on a single component but includes more than one component.In this direction, multi-component reading comprehension models have been developed. The main components in generally reading comprehension models are: (1) reading fluency, (2) prior knowledge, (3) vocabulary, (4) reading comprehension strategies, (5) inference, and (6) motivation. These key components are present in most multivariate comprehension models. Multivariate studies aim to test the specific effect of each predictor variable on reading comprehension. This provides an advantage in determining each variable's effect on reading comprehension. To design effective educational interventions, researchers need to understand what young adolescents with reading comprehension difficulties struggle with. Accordingly, this study aims to comprehensively discuss multivariate reading models and the factors that affect the reading comprehension of secondary school students with LD. Thus, it aims to present a perspective to researchers and practitioners to show how the variables in multi-component reading models affect each other and understanding and to show the problems experienced by students with learning disabilities in the comprehension process.Keywords

Multi-component reading comprehension model, Reading Comprehension, Learning disabilitiesAbstract

Öğrenme güçlüğü (ÖG) olan öğrenciler, olmayanlara göre okuduğunu anlama konusunda daha fazla sorun yaşamakta ve alanyazın bu durumu tutarlı olarak vurgulamaktadır. Özellikle öğrenmek için okuma döneminde ÖG olan öğrenciler için okuduğunu anlama problemlerinin şiddeti daha da artmaktadır. Araştırmalar bu dönemde okuduğunu anlamanın tek bir bileşene bağlı olmadığını birden fazla bileşeni içerdiğini göstermektedir. Bu doğrultuda çok bileşenli okuduğunu anlama modelleri geliştirilmiştir. Okuduğunu anlama modellerinde genel olarak yer alan temel bileşenler: (1) akıcı okuma, (2) ön bilgi, (3) kelime bilgisi, (4) okuduğunu anlama stratejileri, (5) çıkarım yapma ve (6) motivasyondur. Bu temel bileşenler çok değişkenli anlama modellerinin birçoğunda mevcuttur. Çok değişkenli araştırmalar, her bir tahmin değişkeninin okuduğunu anlama üzerinde kendine özgü etkisini test etmeyi amaçlamaktadır. Bu da her bir değişkenin okuduğunu anlama üzerinde etkisinin belirlenmesi açısından avantaj sağlamaktadır. Etkili eğitim müdahaleleri tasarlamak için araştırmacıların okuduğunu anlama güçlüğü olan genç ergenlerin neyle mücadele ettiğini anlamaları gerekmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, çok değişkenli okuma modellerini ve ÖG olan ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlamalarını etkileyen faktörleri kapsamlı bir şekilde ele almaktır. Böylece çok bileşenli okuma modellerinde yer alan değişkenlerin birbirini ve anlamayı nasıl etkilediğini ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin anlama sürecinde yaşadıkları problemleri gösterebilmek adına araştırmacı ve uygulamacılara bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır.Keywords

Çok bileşenli okuduğunu anlama modelleri, okuduğunu anlama, öğrenme güçlüğü