Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


BRUNER’İN ZİHİNSEL GELİŞİM İLKELERİNE GÖRE İLKOKUL MATEMATİK DERS ve ÇALIŞMA KİTAPLARINDA GEOMETRİ

Öğretim programlarının etkili bir biçimde uygulanmasında ders kitapları önemli bir yere sahiptir. Teknolojide meydana gelen gelişime rağmen ders kitapları eğitim ortamlarının vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etmektedir. Bu nedenle ders kitaplarının programa uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Buradan hareketle çalışmada ilkokul matematik ders ve çalışma kitaplarındaki geometri konularının Bruner’in zihinsel gelişim ilkelerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda doküman incelemesi yoluyla 2016-2017 yılında okutulan ilkokul matematik ders ve çalışma kitabındaki geometri etkinlikleri incelenmiştir. Etkinliklerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak ders ve çalışma kitaplarında çoğunlukla imgesel temsil içeren etkinliklerin yer aldığı görülmüştür. Öğrenci ders ve çalışma kitaplarında, Bruner'in bilişsel gelişim ilkelerine göre eylemsel ve imgesel temsil içeren etkinliklere daha fazla yer verilebilir.Keywords

Bruner’ in zihinsel gelişim ilkeleri, ders ve çalışma kitabı, ilkokul.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri