Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


PİYANO EĞİTİMİNDE MİNİMALİST ETKİLER: PHİLİP GLASS ETÜTLERİNİN ANALİZİ

Bu çalışma, Philip Glass Etudes for Piano kitaplarında yer alan etütlerin Müzik Eğitimi Anabilim dalı lisans 3- lisans 4 düzeylerindeki piyano eğitimi için belirlenen hedef davranışlara ne ölçüde uygun olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yönteminin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Çalışmada yer alan veriler doküman analizi yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada Philip Glass Etude for Piano Book 1- Book 2 kitabında bulunan 20 etüt incelenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler frekans (f) ve yüzde (%) hesaplamaları yapılarak çözümlenmiş; tablolar halinde sunularak değerlendirmeleri yapılmıştır. Müzikal dinamiklere yönelik hedef davranışlar sonucunda mezzo forte, mezzo piano, crescendo, decrescendo ve piano’nun sıklıkla kullanıldığı; Teknik becerilere yönelik hedef davranışlar sonucunda ise, legato, akor ve oktav tekniğinin fazlasıyla kullanıldığı saptanmıştır. Bu sebeple, incelenen etütlerin müzik eğitimi anabilim dalı lisans programlarında piyano eğitimi için belirlenen hedef davranışlarla uyumluluk gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; Müzik eğitimi anabilim dalı lisans 3 ve lisans 4 seviyesindeki öğrencilerin müzikal fikir zenginliğini arttırmak amacıyla derslerde çaldırılması, müzik eğitimi anabilim dallarında piyano dersine giren öğrencilere çağdaş dönem eserlerindeki farklı tekniklerin tanıtılması ve çalıştırılması, önerilmektedir.Keywords

Piyano, Piyano Eğitimi, Minimalizm, Philip Glass.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri