Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI: KATKILAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bu araştırmada okul yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda destekleme ve yetiştirme kurslarının paydaşlara yönelik katkıları, paydaşların kurs sürecinde yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ortaya konmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırmanın deseni olgubilim olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Gaziantep ili Nizip ilçesinde destekleme ve yetiştirme kurslarında görev yapan ve ölçüt örnekleme ile belirlenen 40 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Verilerin derinlemesine analizi için içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrencilere okul derslerine destek ve okul başarısını artırma; öğretmenlere maddi destek ve mesleki gelişim; velilere maddi yükten kurtarma ve yöneticilere maddi destek ve öğretmenlik yönünü geliştirme katkılarının olduğu tespit edilmiştir. Destekleme ve yetiştirme kurslarında; devamsızlık, yorgunluk, ders seçimine müdahil olunması, ilgisizlik, iş yükünün artması, ders programının hazırlama süreci, kaynak eksikliği ve denetim yetersizliği gibi sorunların yaşandığı tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin görüşlerine ve alanyazına göre destekleme ve yetiştirme kurslarının daha etkili olabilmesi için; ders saatlerinin azaltılarak devamsızlık ile ilgili disiplin sağlanması, kursta görev alacak öğretmenler için sistem oluşturulması, veliden belli miktarda ücret talep edilmesi, yönetici ücretinin artırılması, kurs merkezleri oluşturularak kursa yönelik kaynak sağlanması ve denetimin artırılması önerilmektedir.Keywords

Destek eğitimleri, Destekleme ve yetiştirme kursları, Okul yöneticisi


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri