Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ- YETERLİK İNANÇ VE TUTUMLARI

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin fen öğretiminde öz-yeterlik inançlarını ve fen öğretimine yönelik tutumlarını cinsiyetleri, öğretmenlik deneyimleri, mezuniyet bölümleri, çalıştıkları kurum ve hizmet içi eğitim bilimleri dersleri olup olmadıkları açısından incelemektir. . Bu amaçla, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel tarama modelinde karşılaştırmalı tipte bir ilişkisel anket tasarımı kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışan 191 özel eğitim öğretmeni ile yürütülmüştür. Ölçme aracı olarak Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği, Fen Tutum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler hem tanımlayıcı istatistikler hem de Tek Yönlü MANOVA teknikleri ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, özel eğitim öğretmenlerinin fen bilgisi öğretimi öz-yeterlik inançlarının kolektif değişkenlerinin ve fen öğretimine yönelik tutumlarının cinsiyet, öğretim deneyimi, mezuniyet bölümü, kurum ve hizmet eğitimi fen bilgisi dersi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini göstermiştir.Keywords

Fen eğitimi, tutum, öz-yeterlik, özel eğitim


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri