Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


OKUL DIŞI ÖĞRENMENİN RESMİ ÖĞRETİM PROGRAMIYLA BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ: OKUL DIŞI ÖĞRENME DENEYİMLERİ TASARLAMAK VE ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN OKUL DIŞI ÖĞRENME ÇERÇEVESİ GELİŞTİRMEK

Bu çalışma, eğitim programındaki öğrenme hedeflerine ulaşmak için motivasyon sağlama amaçlı eğitim programına entegre edilmiş okul dışı öğrenme deneyimleri tasarlamaya odaklanmaktadır. Bu çalışma kapsamında öğretmen adayları, seçmeli derslerinin resmi öğretim programının bir parçası olarak okul dışında öğrenmeyi deneyimlemişlerdir. Okul dışı öğrenme etkinlikleri tasarladıktan ve deneyimlendikten sonra, okul dışı öğrenmenin etkililiği hakkında öğretmen adaylarının algıları incelenmiştir. Bu öğrenme biçimin doğası göz önüne alınarak Sosyal bilgiler eğitimi (n=10), Okul öncesi eğitimi (n=8), Türkçe eğitimi (n=6) ve Sınıf eğitimi (n=4) alanından öğretmen adaylarıyla çalışılmıştır. Bu çalışma, araştırma yöntemi olarak doküman analizini kullanmıştır. Araştırmacının gözlem notları ve öğretmen adaylarının yazdıkları yansıtıcı günlükler veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Verilerin analizi, öğretmen adaylarının bir dersin programını okul dışı öğrenme deneyimleri katarak tasarlamayı büyük bir ilgiyle desteklediklerini göstermektedir. Bu ortamlarda yapılacak en uygun öğrenme etkinlikleri deney yapma, keşif etkinlikleri, yaratıcılık etkinlikleri, hayal gücü etkinlikleri, işbirliğine dayalı etkinlikler, gözlem etkinlikleri, yansıtma etkinlikleri olarak sıralamışlardır. Ayrıca okul dışı öğrenme ortamları olarak müzeler, bilim merkezleri, milli parklar, sanat galerileri ve sanatçı stüdyoları, planetaryumlar, botanik bahçeleri, medrese ve kale gibi tarihi yerler, iş yerleri - sanayi ve medya dahil, ve doğanın kendisi belirtilmiştir. Okul dışında öğrenmeyi kolaylaştıran en önemli faktörler olarak öğretmenlerin profesyonellik düzeyi ile öğrencilerin öğrenme ortamındaki rahatlığı belirtilmiştir. Ayrıca, bulgular, okul dışı öğrenmenin üç alan açısından etkili olduğunu göstermektedir: Kişisel gelişim alanı (daha fazla güven duygusu, özerklik, motivasyon ve merak); sosyal gelişim alanı (çevreye saygı, bağlılık, sosyal etkileşim, sosyal sorumluluk duygusu, dış mekan liderliği); ve son olarak okulla ilgili gelişim alanı (okula uyum, esnek öğrenme/esnek program, aktif katılım, derse uyum, içeriğe odaklanma, eleştirel düşünme, gerçek yaşama dayalı öğrenme deneyimleri).Keywords

Okul dışı öğrenme ortamları, deneyimsel öğrenme, sınıf dışında eğitim, okul dışı öğrenmenin öğretim programına entegre edilmesi


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri