Özet


ETKİLEŞİMLİ KELİME DUVARI ETKİNLİKLERİNİN TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yazma becerisi bireysel, sosyal ve akademik hayatta önemli rol oynamaktadır. İyi bir yazma becerisi için birçok unsur işe koşulur. Bu unsurlardan biri de kelime bilgisidir. Kelime bilgisi geliştikçe yazma becerisi de gelişir.   Bu nedenle Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kelime hazinelerinin geliştirilmesi ve kalıcı bir kelime öğretimi süreci önemlidir. Kelimeler dil öğretiminde aktif olarak ve bağlama uygun kullanıldığında kelime öğretimi gerçekleşmiş olur. Bu nedenle kelime bilgisinin gelişmesine yönelik çeşitli uygulamalar yapılmalıdır.  Etkili bir kelime öğretimi için kullanılabilecek uygulamalardan biri de etkileşimli kelime duvarlarıdır. Etkileşimli bir kelime duvarı, temelde duvarda yeni öğrenilen kelimeleri gösteren büyük öğrenme aracıdır. Tematik veya birim tabanlıdır ve kelimelerle ilgili resimler veya grafikler içerir. Bu uygulamalarla öğrenciler bilgiyi kolayca kavrayabilir ve düzenleyebilir. Kelimeler birbiriyle ilişkilendirilir ve bağlantılar etkileşimli olarak kelime duvarı aracılığla kurulur. Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma becerilerinin geliştirilmesinde etkileşimli kelime duvarlarının etkisi araştırılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ön-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, bir devlet üniversitesine bağlı TÖMER’de öğrenim gören B1 seviyesindeki toplam 38 öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırmada kontrol grubu öğrencilerinin mevcut ders kitabının kelime öğretim sürecine müdahale edilmemiştir. Deney grubu öğrencileriyle ders kitabında yer alan temalarla ilgilli kelime duvarı oluşturulmuştur. Kelime duvarında yer verilen kelimelerle bireysel ya da grupla yürütülen yazma etkinlikleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar etkileşimli kelime duvarı uygulamalarının Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma becerilerini geliştirmede istatistiki olarak anlamlı etkileri olduğunu göstermektedir. Çalışmanın Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde özellikle kelime edinimi ve yazılı anlatım becerisini geliştirmek için planlanacak faaliyetlerde kelime duvarı etkinliklerinin kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlaması beklenmektedir.Anahtar Kelimeler

Etkileşimli kelime duvarı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, yazma becerisi.


Reference