Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Beden Eğitimi Derslerinde Farklı Özel Öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Davranışlarına Etkisinin Araştırılması

Araştırmanın amacı, beden eğitimi derslerinde voleybol temel tekniklerinin öğretilmesinde farklı özel öğretim yöntemlerinin kullanılmasının öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlarına etkisini incelemektir. Bu araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışma grubu, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Türkiyem ve Vakıfbank ortaokullarının altı farklı şubesinde 7. sınıfa devam eden toplam 137 öğrenciden oluşuyordu. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen parmak pas ve manşet pas başarı testi, gözlem formu ve voleybol tutum ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada, öğrencilerin psikomotor davranışlar açısından alıştırma yöntem grubunun parmak pas tekniği gözlem son test puanı (x=33,10) ve manşet pas tekniği gözlem son test puanının (x=32,89) diğer gruplara göre en yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin bilişsel davranışlar açısından eşli çalışma yöntem grubunun parmak pas başarı son test puanı (x=7,65) ve manşet pas başarı son test puanının (x=7,17) diğer gruplara göre en yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin duyuşsal davranışlar açısından katılım yöntemi grubunun voleybol tutum ölçeği son test puanının (x=61,54) diğer gruplara göre en yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmada, beden eğitimi dersinde psikomotor alan gelişimi açısından en etkili yöntemin alıştırma yöntemi olduğu, bilişsel alan gelişimi açısından en etkili yöntemlerin kendini denetleme yöntemi ile yönlendirilmiş buluş yöntemleri olduğu ve duyuşsal alan gelişimi açısından en etkili yöntemin katılım yöntemi olduğu bulunmuştur.Keywords

Beden eğitimi dersi, özel öğretim yöntemleri, ortaokul, voleybol


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri