Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNGLİZCE ÖĞRENMEYE KARŞI TUTUMLARI

Bu çalışma, fen lisesi öğrencilerinin İngilizce'ye yönelik tutumlarını tespit etmek amacıyla 2017-2018 akademik yılında yapılmıştır. Çalışma Muğla ilinde bulunan 75. Yıl Fen Lisesinde 9. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. Fen lisesi öğrencilerinin İngilizce ve İngilizce derslerine karşı tutumlarını belirlemek amacıyla iki anket (5 Likert ölçekli format) ve yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Anketler ve mülakat soruları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz döneminde 75. Yıl Fen Lisesinde rastgele seçilen 9. sınıfta (toplam 57 katılımcı) uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin araştırmada İngilizce dilinin önemini vurgulamasına rağmen, bu önemin yalnızca sosyal medya ve bilgisayar ya da konsol oyunlarına ulaşma ve anlama ile sınırlı kaldığını göstermektedir. Diğer bir konu, kariyerleriyle İngilizce dili arasındaki ilişkinin farkında olmaları ile ilgilidir, bu da İngilizcenin kariyerleri üzerindeki etkisinin öğrenciler tarafından ne öneminin anlaşıldığını ne de eğitmenleri veya öğretmenleri tarafından açıklandığını ortaya koydu.Keywords

Fen lisesi, Inglizce dersi, tutum, dil becerileri


Reference

Advanced Search


Announcements

    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri