Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


İlkokul Öğretmenlerinin Öğrencilerde Matematiksel Merak Oluşturabilme İle İlgili Görüşleri

Özet Bu çalışmada hem “matematiksel merak” terimini literatüre kazandırmak hem de merak kavramından yola çıkılarak öğrencilerde matematiksel merakı oluşturabilmek ve geliştirebilmek adına sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı nitel araştırma desenlerinden biri olan Fenomenolojik metodu kullanarak random seçilen 15 sınıf öğretmeni ile yarı yapılandırmacı bir görüşme yapmıştır. Sınıf öğretmenlerine genel anlamda matematik dersini nasıl işlediklerini ve matematiksel merakın öğrenciler üzerinde ne gibi bir etkisi olabileceği üzerine 5 adet soru sorulmuştur. Çalışma sonucunda, öğretmenlerin soyut olan matematik öğretimini yaparken öğrencilerin merak, ilgi ve dikkatlerini konunun üzerine çekmenin oldukça zahmetli ve bir o kadar da gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu yüzden “matematiksel merak”ın eğitim-öğretim sistemine girmesinin ve üzerinde çalışmalar yapılarak geliştirilmesini hem öğretmenler hem de araştırmacı tarafından oldukça gerekli görülmektedir. Öğrencilerin en yakından tanıyan veliler ile “merak”tan yola çıkarak çocuklarında matematiksel merakın nasıl artırılabileceği üzerine görüşülüp çalışmalar geliştirilebilir.Keywords

Anahtar Kelimeler: Matematiksel merak, merak, matematik öğretimi, sınıf öğretmeni


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri