Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ KİTAPLARINDA YER ALAN ÖĞRETİM İLKELERİNİN İNCELENMESİ

İlke, doğruluğundan şüphe edilmeyen yol gösterici kılavuz bilgiye verilen addır. Öğretimin yapılmasında genel olarak daha önceden belirlenmiş ilkelere uyulması gerekir. Bu nedenle öğretmenlerin öğretim ilkelerini tam olarak bilmesi ve ders sürecinde bunu kullanması gerekir. Bu araştırmada Türkiye’de yayınlanan ve adı “Öğretim İlke ve Yöntemleri” olan kitaplarda yer alan öğretim ilkelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama türünde, betimsel araştırma modelinde desenlenmiştir. Veriler doküman analizi ile toplanmıştır. Kitapları belirlemek amacıyla öncelikle çeşitli kütüphaneler ve tanınmış kitap satış siteleri taranmıştır. Tarama sonunda belirlenen kitaplar bu araştırmada çalışma materyali olarak incelemeye alınmıştır. Bu taramada Türkiye’de yayınlanan ve adı “Öğretim İlke ve Yöntemleri” olan toplam 50 kitap olduğu tespit edilmiştir. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen belirtke tablosuna işlenmiştir. Araştırmada, kitaplarda yer alan öğretim ilkelerinin sayısının 56 olduğu, en çok ilke bulunan kitapta 21 ilkenin olduğu, 6 kitapta hiçbir ilkenin olmadığı, kitaplarda ortalama 9.6 ilkenin yer aldığı, ilkelerin ise ortalama 8.6 kitapta bulunduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışma sonunda Öğretim İlke ve Yöntemleri kitaplarının öğretim ilkeleri konusunda daha geniş biçimde yer verilmesi önerilmiştir.Keywords

Öğretim, ilke, öğretim ilkeleri, kitap inceleme.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri