Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE YEREL YÖNETİMLER

Dünya üzerinde devletler, devlet şekillerine göre temel devlet organizasyonlarını oluştururlar. Günümüzde devletler üniter veya federal devlet şeklini benimseyerek farklı devlet organizasyonlarına sahiptirler. Üniter bir devletin teşkilatlanması ile federal bir devletin teşkilatlanması birbirinden farklıdır. Bu durum özellikle yerel yönetimler konusunda daha da belirgindir. Dünyadaki ülkelerden yalnızca 25’inin federalizmi kullandığı günümüzde başlı başına ABD federalizminden ve buna bağlı olarak da ABD yerel yönetiminden ayrıca bahsetmek mümkündür. Günümüze kadar Amerikan yerel yönetimleri ile ilgili birçok akademik çalışma yapılmış olup ülkemiz yerel yönetimleri ile karşılaştırma yapılmaya çalışılmıştır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki tek bir Amerikan tipi yerel yönetiminden bahsetmek mümkün değildir. 50 Eyaleti olan ABD’de her eyalet kendi anayasasına ve hukukuna göre, eyalet sınırları içinde kendi yerel yönetimlerini istediği gibi düzenleyebilir. Günümüzde de eyaletler arası uygulama farklılığından bahsetmek mümkündür. Hem federal sistemin üniter sitemden farklılığı, hem eyaletlerdeki uygulamaların çeşitliliği, yerel yönetimler konusunda, ülkemizdeki sistemle ABD’deki sistemi karşılaştırmayı hayli zorlaştırmaktadır. Federal yönetiminin merkezi yönetim olduğu ABD’de sırasıyla; eyaletler, “county”ler, “municipal” yönetimler, “town ve township” yönetimleri ve özel bölge yönetimleri yerel yönetimleri oluşturmaktadır.Keywords

ABD Federal Yönetimi, ABD Yerel Yönetimleri, Eyalet Yönetimleri


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri