Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LOCAL GOVERNMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA
(AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE YEREL YÖNETİMLER )

Author : Hilmi Can TURAN    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2
Page : 1-19
    


Summary

The states on the world, design their main government organization under their form of states. At the present time states accept unitary or federal govenment while states have different government forms. Organization of federal government is different than organization unitary government. This situation is more clear on local government issue. At the present time that only 25 states use federalism in the word, it is possible to talk about American Federalism and American Local Governments. Until today, many academic studies about local American governments have been made and the aim is to make a comparison with our country. At first, it should be specified that it is not possible to talk about a single type local American government. In the USA, which has 50 States, each State can organize its local administration within the borders of state as they wish in accordance with their own Constitution and Law. Today, it is possible to talk about the practice differences among States. Both the difference of federalism system from unitary system and the diversity of practices in States make it difficult to compare the system of our country with the system in the USA in terms of local governments. In the USA that federal government is central government, States, counties, municipal governments, town and townships governmens and special districts are creating USA local governments.Keywords

U.S.A. Federal Government, USA Local Goverments, State’s GovermentsAbstract

Dünya üzerinde devletler, devlet şekillerine göre temel devlet organizasyonlarını oluştururlar. Günümüzde devletler üniter veya federal devlet şeklini benimseyerek farklı devlet organizasyonlarına sahiptirler. Üniter bir devletin teşkilatlanması ile federal bir devletin teşkilatlanması birbirinden farklıdır. Bu durum özellikle yerel yönetimler konusunda daha da belirgindir. Dünyadaki ülkelerden yalnızca 25’inin federalizmi kullandığı günümüzde başlı başına ABD federalizminden ve buna bağlı olarak da ABD yerel yönetiminden ayrıca bahsetmek mümkündür. Günümüze kadar Amerikan yerel yönetimleri ile ilgili birçok akademik çalışma yapılmış olup ülkemiz yerel yönetimleri ile karşılaştırma yapılmaya çalışılmıştır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki tek bir Amerikan tipi yerel yönetiminden bahsetmek mümkün değildir. 50 Eyaleti olan ABD’de her eyalet kendi anayasasına ve hukukuna göre, eyalet sınırları içinde kendi yerel yönetimlerini istediği gibi düzenleyebilir. Günümüzde de eyaletler arası uygulama farklılığından bahsetmek mümkündür. Hem federal sistemin üniter sitemden farklılığı, hem eyaletlerdeki uygulamaların çeşitliliği, yerel yönetimler konusunda, ülkemizdeki sistemle ABD’deki sistemi karşılaştırmayı hayli zorlaştırmaktadır. Federal yönetiminin merkezi yönetim olduğu ABD’de sırasıyla; eyaletler, “county”ler, “municipal” yönetimler, “town ve township” yönetimleri ve özel bölge yönetimleri yerel yönetimleri oluşturmaktadır.Keywords

ABD Federal Yönetimi, ABD Yerel Yönetimleri, Eyalet Yönetimleri

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri