Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Prof. Dr. Kubilay YAZICI, kyazici@ohu.edu.tr, Niğde Ömer Halisdemir University, TURKEY
Antalya  2020

Generic File  | Cover  | Table of contents  |
DergiDosyalar/2061656056_ijetsar 2020 Ağustos jenerik.pdf


Abdurrahman DEMİR  
THE EFFECT OF EXERGAMES ON SEDENTARY UNIVERSITY STUDENTS' SHOULDER AND KNEE PROPRIOCEPTION SENSE
Issue 12, Pp, 657-676

EXERGAME OYUNLARININ SEDANTER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OMUZ VE DİZ PROPRİYOSEPSİYON DUYUSUNA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.91
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Asiye ŞENGÜL AVŞAR , Fulya BARIŞ PEKMEZCİ  
INVESTIGATION OF SKILLS-BASED TEST ITEMS AND SAMPLE ITEMS IN THE ENTRANCE EXAMINATION FOR HIGH SCHOOLS FOR TURKISH LESSON
Issue 12, Pp, 677-718

TÜRKÇE DERSİ İÇİN BECERİ TEMELLİ TEST MADDELERİNİN VE ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI ÖRNEK MADDELERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.192
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Alper YORULMAZ , Hümeyra UYSAL  
WHAT DO THE PARENTS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN EXPECT FROM MATHEMATICS
Issue 12, Pp, 719-762

İLKOKUL ÖĞRENCİ VELİSİ MATEMATİKTEN NE BEKLİYOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.152
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşenur GÜNDÜZ , Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN  
AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PRESCHOOL CHILDREN’S PROSOCIAL BEHAVIORS ON THEIR PEER PLAYS
Issue 12, Pp, 763-788

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ PROSOSYAL DAVRANIŞLARININ AKRAN OYUNLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.128
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali Derya Atik , Yakup DOĞAN  
THE INVESTIGATION OF PRE-SERVICE ELEMENTARY TEACHERS’ EXPERIMENTAL SELF-EFFICACY AND THEIR OPINIONS ON THE EXPERIMENTS: A MIXED METHOD STUDY
Issue 12, Pp, 789-844

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEY ÖZ-YETERLİKLERİ VE DENEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.163
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Betül POLAT DEMİR  
THE EFFECT OF ELECTRONIC PORTFOLIO APPLICATION ON THE ATTITUDE OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS THE COURSE OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION
Issue 12, Pp, 845-885

ELEKTRONİK PORTFOLYO UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.155
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

BURCU KALKANOĞLU  
MINIMALIST EFFECTS IN PIANO TRAINING: THE ANALYSIS OF PHILIP GLASS ETUDES
Issue 12, Pp, 886-923

PİYANO EĞİTİMİNDE MİNİMALİST ETKİLER: PHİLİP GLASS ETÜTLERİNİN ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.169
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cenk AKAY  
IN-SERVICE TEACHERS’ RESISTANCE TO TECHNOLOGY: A QUALITATIVE META-SYNTHESIS BY ENTREQ STATEMENT (1998-2018)
Issue 12, Pp, 924-944

GÖREVDEKİ ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİYE OLAN DİRENCİ: ENTREQ PROTOKULÜ İLE BİR META-SENTEZ (1998-2018)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.154
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erkan ÇALIŞKAN  
THE OUTCOMES OF FLIPPED LEARNING IN INFORMATION TECHNOLOGY COURSE IN HIGHER EDUCATION
Issue 12, Pp, 945-958

YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ÖĞRENMENİN ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.38
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Meltem DÜZBASTILAR  
THE COMPARISON OF ONE-STEP MUSICAL TALENT TESTS AND TWO-STEP MUSICAL TALENT TESTS FROM THE POINT OF DIFFERENT VARIABLES
Issue 12, Pp, 959-994

TEK AŞAMALI VE İKİ AŞAMALI OLARAK YAPILAN MÜZİK YETENEK SINAVLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.211
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ramazan ATASOY , Celalettin ÖZDEN  
SCHOOL WELL-BEING OPINIONS AND SCHOOL-RELATED EXPECTATIONS OF THE SOCIO-ECONOMICALLY DISADVANTAGED STUDENTS WITH LOW ACADEMIC ACHIEVEMENT
Issue 12, Pp, 995-1050

SOSYO-EKONOMİK BAKIMDAN DEZAVANTAJLI VE AKADEMİK BAŞARISI DÜŞÜK ÖĞRENCİLERİN OKUL İYİ OLUŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE OKULDAN BEKLENTİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.73
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

AHMET MELİH GÜNEŞ  
THE RELATIONSHIP AMONG TEACHERS' PERCEPTIONS OF TRANSACTIONAL LEADERSHIP, PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL CYNICISM AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT
Issue 12, Pp, 1051-1073


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.187
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

MEVLÜT KARA , Fatih BOZBAYINDIR  
SUPPORT AND TRAINING COURSES ACCORDING TO THE OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS: CONTRIBUTIONS, PROBLEMS AND SOLUTION OFFERS
Issue 12, Pp, 1074-1132

OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI: KATKILAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.207
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Semirhan Gökçe , Arzu AYDOĞAN YENMEZ  
PRE-SERVICE TEACHERS' METAPHORIC PERCEPTIONS REGARDING STEM EDUCATION
Issue 12, Pp, 1133-1161

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FETEMM EĞİTİMİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.196
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serpil UMUZDAŞ , Mihriban YAĞIZ  
THE RELATION BETWEEN THE EFFECTIVENESS OF INSTRUMENT TEACHER AND STUDENT MOTIVATION
Issue 12, Pp, 1162-1197

ÇALGI ÖĞRETMENİ ETKİLİLİĞİ VE ÖĞRENCİ MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.197
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri