Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Prof. Dr. Kubilay YAZICI, kyazici@ohu.edu.tr, Niğde Ömer Halisdemir University, TURKEY
Antalya  2020

Generic File  | Cover  | Table of contents  |
DergiDosyalar/456055807_ijetsar 2020 Aralık jenerik.pdf


Alper Murat ÖZDEMİR  
THE VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES ON NUCLEAR ENERGY
Issue 13, Pp, 1198-1223

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN NÜKLEER ENERJİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.233
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cennet ŞANLI , Ali BOSTANCIOĞLU  
THE EXTENT TO WHICH GEOGRAPHY TEACHERS’ UNDERGRADUATE STUDIES MEET THEIR PROFESSIONAL NEEDS
Issue 13, Pp, 1224-1278

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS EĞİTİMLERİNİN MESLEKİ HAYATTAKİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA DURUMU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.216
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fazilet Karakuş , Ezgi SAĞAT  
THE EFFECT OF STEAM-BASED SCIENCE TEACHING ON STEAM PERFORMANCE DESIGN-BASED THINKING SKILLS AND STEAM ATTITUDES OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS
Issue 13, Pp, 1279-1329

STEAM TEMELLİ FEN ÖĞRETİMİNİN ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN STEAM PERFORMANSLARINA TASARIM TEMELLİ DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE STEAM TUTUMLARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.256
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gürol YOKUŞ  
INTEGRATING OUTDOOR SCHOOL LEARNING INTO FORMAL CURRICULUM: DESIGNING OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES AND DEVELOPING OUTDOOR LEARNING FRAMEWORK FOR PRE-SERVICE TEACHERS
Issue 13, Pp, 1330-1388

OKUL DIŞI ÖĞRENMENİN RESMİ ÖĞRETİM PROGRAMIYLA BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ: OKUL DIŞI ÖĞRENME DENEYİMLERİ TASARLAMAK VE ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN OKUL DIŞI ÖĞRENME ÇERÇEVESİ GELİŞTİRMEK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.276
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice Uysal Bayrak -  
AN EXAMINATION OF VARIOUS VARIABLES OF PARENTS’ CHILD ABUSE POTENTIAL
Issue 13, Pp, 1389-1420

ANNE-BABALARIN ÇOCUK İSTİSMARI POTANSİYELİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.234
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe Aslı Honça , Mustafa Can KOÇ  
THE ROLE OF COURSE-LEISURE CONFLICT ON HAPPINESS
Issue 13, Pp, 1421-1444

DERS-BOŞ ZAMAN ÇATIŞMASININ MUTLULUK ÜZERİNDEKİ ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.257
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa GÜLER ,Burhan ÇAPRİ  
THE RELATIONSHIP BETWEEN COUPLE BURNOUT AND STATE-TRAIT ANXIETY IN MOTHERS WITH DISABLED CHILDREN
Issue 13, Pp, 1445-1468

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERDE EŞ TÜKENMİŞLİĞİ İLE DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI İLİŞKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.236
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Müyesser ÖZTÜRK , Erdal TAŞLIDERE, Ümit ŞAHBAZ  
SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS and ATTITUDES TOWARDS SCIENCE TEACHING
Issue 13, Pp, 1469-1510

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ- YETERLİK İNANÇ VE TUTUMLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.208
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nagihan TANIK ÖNAL  
EXAMINING THE PSEUDOSCIENCE BELIEFS OF GIFTED STUDENTS
Issue 13, Pp, 1511-1542

ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN SÖZDE-BİLİM İNANIŞLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.238
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

ÖMER FARUK SÖNMEZ , Kerem BOZDOĞAN  
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF VALUES EDUCATION RESEARCHES BASED ON WEB OF SCIENCE DATABASE
Issue 13, Pp, 1543-1577

DEĞERLER EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ WEB OF SCİENCE VERİ TABANINA DAYALI BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.165
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serpil Kalaycı , Sevgi İZGİ  
THE EFFECT OF THE STEM APPROACH BASED ON THE 5E MODEL ON ACADEMIC SUCCESS AND SCIENTIFIC PROCESS SKILLS: THE TRANSFORMATION OF ELECTRICAL ENERGY
Issue 13, Pp, 1578-1629

5E MODELİ İLE TEMELLENDİRİLMİŞ STEM YAKLAŞIMININ AKADEMİK BAŞARI VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİSİNE ETKİSİ: ELEKTRİK ENERJİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.259
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yavuz Bolat , Mustafa KÖROĞLU  
OUT-OF-SCHOOL LEARNING AND SCALE OF REGULATING OUT-OF-SCHOOL LEARNING: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Issue 13, Pp, 1630-1663

OKUL DIŞI ÖĞRENME VE OKUL DIŞI ÖĞRENMEYİ DÜZENLEME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.258
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yunus Akan  
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF “VALUES EDUCATION PROGRAM WITH STORIES” ON STUDENTS' DEMOCRATIC ATTITUDE, MORAL MATURITY AND TARGET BEHAVIOR DEVELOPMENT LEVELS
Issue 13, Pp, 1664-1710

“HİKÂYELERLE DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI”NIN ÖĞRENCİLERİN DEMOKRATİK TUTUM, AHLAKİ OLGUNLUK VE HEDEF DAVRANIŞ GELİŞİM DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.218
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeki APAYDIN  
A PHENOMENOLOGICAL STUDY IN THE CONTEXT OF CONCEPTUAL CHANGE THEORIES ABOUT BUOYANCY
Issue 13, Pp, 1711-1789

SUYUN KALDIRMA KUVVETİNE YÖNELİK KAVRAMSAL DEĞİŞİM TEORİLERİ BAĞLAMINDA GÖRÜNGÜBİLİMSEL BİR İNCELEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.241
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rıza Akyürek  
THE VIEWS OF LECTURERS ABOUT DISTANCE MUSIC EDUCATION PROCESS IN THE PANDEMIC PERIOD
Issue 13, Pp, 1790-1833

PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN MÜZİK EĞİTİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.262
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Didem Türkoğlu , Adalet Kandır, Ali İbrahim Can Gözüm  
AN ANALYSIS OF YOUTUBE VIDEOS INCLUDING TURKISH AND ENGLISH CHILDREN SONGS IN DIGITAL MEDIA
Issue 13, Pp, 1834-1880

DİJİTAL ORTAMDA TÜRKÇE VE İNGİLİZCE MÜZİKLİ ÇOCUK ŞARKISI İÇEREN YOUTUBE VİDEOLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.266
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali Altikulac , Osman Sabancı  
VALUES AND VALUE EDUCATION ACCORDING TO STUDENTS OF EDUCATION FACULTY
Issue 13, Pp, 1881-1932

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE GÖRE DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.273
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri