Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Prof. Dr. Kubilay YAZICI

Associate Editor(s)


Antalya  2019

Generic File  | Cover  | Table of contents  |
DergiDosyalar/1170416369_ijetsar 2019 aralık jenerik.pdf


Seher MANDACI ŞAHİN  
INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' MATHEMATICAL CONNECTION SKILLS THROUGH CONCEPT MAPS
Issue 10, Pp, 322-339

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL İLİŞKİLENDİRME BECERİLERİNİN KAVRAM HARİTALARI ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.36
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gökmen ÖZEN , Sinan UĞRAŞ  
EXAMINING TEACHING MOTIVATIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
Issue 10, Pp, 497-512

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretme Motivasyonlarının İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özlem Bektaş , Engin ZABUN  
THE COMPARISON BETWEEN TURKEY AND FRANCE CITIZENSHIP EDUCATION PROGRAMME
Issue 10, Pp, 340-366

THE COMPARISON BETWEEN TURKEY AND FRANCE CITIZENSHIP EDUCATION PROGRAMME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.44
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ümit İZGİ ONBAŞILI , Burcu SEZGİNSOY ŞEKER  
THE ATTITUDES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS SCIENCE AND SOCIAL STUDIES COURSES
Issue 10, Pp, 367-383

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE VE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.56
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Veli TOPTAŞ  
THE OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ABOUT AROUSING MATHEMATICAL CURIOSITY IN STUDENTS
Issue 10, Pp, 384-398

İlkokul Öğretmenlerinin Öğrencilerde Matematiksel Merak Oluşturabilme İle İlgili Görüşleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.62
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hulusi BÖKE , Mehmet GÜLLÜ  
INVESTIGATING THE INFLUENCES OF USING VARIOUS SPECIAL TEACHING METHODS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES ON STUDENTS, COGNITIVE, AFFECTIVE AND PSYCHOMOTOR BEHAVIOURS
Issue 10, Pp, 399-416

Beden Eğitimi Derslerinde Farklı Özel Öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Davranışlarına Etkisinin Araştırılması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.48
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa ÖZGENEL , Pınar MERT  
THE ROLE OF TEACHER PERFORMANCE IN SCHOOL EFFECTIVENESS
Issue 10, Pp, 417-434

OKUL ETKİLİLİĞİNDE ÖĞRETMEN PERFORMANSININ ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.42
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ramazan DİVRİK , Pusat PİLTEN  
ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS' METAPHORICAL PERCEPTIONS OF MATH TEXTBOOKS
Issue 10, Pp, 435-457

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERS KİTAPLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.51
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim TAŞ , Okan BİLGİN  
RELATIONSHIP PATTERN BETWEEN INTERNET ADDICTION, ATTACHMENT STYLES AND SELF-DIFFERENTIATION IN UNIVERSITY STUDENTS: A STRUCTURAL EQUATION MODELLING
Issue 10, Pp, 458-475

Relationship Pattern between Internet Addiction, Attachment Styles and Self-Differentiation in University Students: A Structural Equation Modelling
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.58
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Uğur BAŞARMAK , Betül AKYÜREK TAY  
THE EFFECT OF CLIFFHANGERS TECHNIQUE DESIGNED WITH BAND CARICATURES ON GIFTED STUDENTS IN SOCIAL STUDIES LESSON AND THEIR COMPLETION STATE
Issue 10, Pp, 476-496

ÖZEL (ÜSTÜN) YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE BANT KARİKATÜRLERİYLE OLUŞTURULAN ARKASI YARIN YÖNTEMİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE BAŞARIYA ETKİSİ VE ÖĞRENCİLERİN ARKASI YARINI TAMAMLAMA DURUMLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.60
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements

    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri