Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Prof. Dr. Kubilay YAZICI, kyazici@ohu.edu.tr, Niğde Ömer Halisdemir University, TURKEY
Antalya  2020

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Halil İbrahim Haseski , Ulaş İLİC  
THE EFFECT OF COMPUTER II COURSE ON THE ACHIEVEMENTS OF PRE-SERVICE TEACHERS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION
Issue 11, Pp, 1-34

BİLGİSAYAR II DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARISINA VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.43
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Furkan DEMİR  
MATHEMATICS LITERACY CURRICULUM DESIGN BASED ON QUESTION WRITING
Issue 11, Pp, 35-62

SORU YAZMA ODAKLI BİR MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖĞRETİM PROGRAMI TASARIMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.71
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Servet Üztemur  
THE MEDIATING ROLE OF ACADEMIC PROCRASTINATION BEHAVIOURS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ SOCIAL MEDIA ADDICTION AND ACADEMIC SUCCESS
Issue 11, Pp, 63-101

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARI VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARININ ARACI ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.112
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Serkan UMUZDAŞ -  
EXAMINATION OF EXAM ANXIETY OF FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS: AN EXAMPLE OF TOKAT FINE ARTS HIGH SCHOOL
Issue 11, Pp, 102-130

GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE iNCELENMESİ: TOKAT GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.69
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

NURİ BERK GÜNGÖR , Oğuz Kağan ESENTÜRK  
THE EFFECT OF SPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS 'EMPATHIC TENDENCY LEVEL ON COGNITIVE FLEXIBILITY: A STRUCTURAL EQUALITY MODEL
Issue 11, Pp, 131-159

SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYİNİN BİLİŞSEL ESNEKLİĞE ETKİSİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.132
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bayram GÖKBULUT  
THE RELATIONSHIP BETWEEN SENSE OF SCHOOL BELONGING AND SMARTPHONE ADDICTION OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Issue 11, Pp, 160-193

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL AİDİYET DUYGUSU İLE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.59
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erdi Erdogan , Deniz TONGA  
MIDDLE SCHOOL STUDENTS AND DIGITAL CITIZENSHIP: IS TECHNOLOGY IMPORTANT FOR DIGITAL CITIZENS IN TURKEY?
Issue 11, Pp, 194-227


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.41
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ergün AKGÜN , Metin DEMİR, Orhan GÜDER  
lNVESTIGATION OF THE EFFECT OF GENDER ON TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE IN THE THESES DONE IN TURKEY: A META-ANALYSIS STUDY
Issue 11, Pp, 228-264

TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZLERDE CİNSİYETİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.88
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esra Uçak , Leyla YILDIRIM  
INVESTIGATION OF MENTAL RISK-TAKING IN LEARNING SCIENCE
Issue 11, Pp, 265-302

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.87
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Funda Coşkun Özyol  
SELF-PERCEIVED REAL AND IDEAL BODY SHAPES AND THEIR ASSOCIATION WITH ATTITUDES TOWARD OBESE CHILDREN AMONG PREADOLESCENT SWIMMERS
Issue 11, Pp, 303-314


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.130
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Harun Er , Ramazan YILMAZ  
THE IMPACT OF MUSEUM EDUCATION PRACTICE ON TEACHER CANDIDATES’ VIEWS AND MOTIVATION IN SOCIAL STUDIES
Issue 11, Pp, 315-352

SOSYAL BİLGİLERDE MÜZE EĞİTİMİ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE VE GÜDÜLENMELERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.85
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa GÜÇLÜ -  
AN INVESTIGATION OF ACADEMIC MOTIVATION RESOURCES OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS IN TURKEY
Issue 11, Pp, 353-383

TÜRKİYE’DE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON KAYNAKLARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.134
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ramazan ATASOY , Ömür ÇOBAN  
RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STRATEGIES AND SOCIOECONOMIC SITUATION, ICT USING SKILLS, AGE, EDUCATIONAL STATUS, PROBLEM-SOLVING SKILLS
Issue 11, Pp, 384-422

ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE SOSYO-EKONOMİK DURUM, BIT KULLANIMI, YAŞ, EĞİTİM DURUMU ve PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.33
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özlem Bektaş , Şenay KARTAL  
BEING AN INNOVATIVE TEACHER IN 21TH CENTURY: STUDYING INNOVATIVE PERCEPTION AND QUALITIES OF SOCIAL STUDIES PRE SERVICE TEACHERS
Issue 11, Pp, 423-504

21. YÜZYILDA YENİLİKÇİ ÖĞRETMEN OLMAK: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLİKÇİANLAYIŞ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.149
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cumali ÖKSÜZ , Sanem TABAK  
THE ANALYSIS OF TEACHERS’ QUESTIONS IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS CLASSES ACCORDING TO REVISED BLOOM’S TAXONOMY
Issue 11, Pp, 505-549

İLKOKUL MATEMATİK DERSLERİNDE SORULAN ÖĞRETMEN SORULARININ YENİLENEN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.57
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serdarhan Musa TAŞKAYA , Abdurrahman GÜL  
AN ANALYSIS ON TEACHING PRINCIPLES IN “TEACHING PRINCIPLES AND METHODS” BOOKS
Issue 11, Pp, 550-579

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ KİTAPLARINDA YER ALAN ÖĞRETİM İLKELERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.83
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Simge Yılmaz -  
PRESCHOOL CHILDREN’S PREFERENCES TO TAKE RISKS IN OUTDOOR PLAY: TURKISH SAMPLE
Issue 11, Pp, 580-595

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.137
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sultan YAVUZ EROĞLU  
CAREER PLANNING LEVELS: A STUDY ON STUDENTS of PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL
Issue 11, Pp, 596-630

KARİYER PLANLAMA DÜZEYLERİ: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.136
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Süleyman AYDIN , Keziban ÇETİN  
SCIENCE AND CLASSROOM TEACHER CANDIDATES’ KNOWLEDGE AND ATTITUDES ABOUT BIOTECHNOLOGY
Issue 11, Pp, 631-656

FEN BİLİMLERİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOKTEKNOLOJİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.82
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri