Contact


E - mail: ijetsar.ijetsar@gmail.com

Phone: +90 324 36100 01 / 11207

Address: Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı.

Mersin / TÜRKİYE