Abstract


ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SANAL CİNSEL ZORBALIK VE MAĞDURİYETİNE DAİR DENEYİMLERİ

Günümüzde geleneksel zorbalık hala devam ederken, teknolojinin gelişmesiyle birlikte zorbalık sanal ortamda da yapılmaya başlanmıştır. Sanal zorbalığın bir türü de sanal cinsel zorbalıktır. Sanal cinsel zorbalık cinsel içerikli yazı göndermekten kişiye ait uygunsuz fotoğrafları paylaşmaya kadar farklı şekillerde görülebilmektedir. Zorbalar farklı motivasyonlarla mağdurları sanal cinsel zorbalığa maruz bırakabilmektedirler. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sanal cinsel zorbalık yapma ve sanal cinsel zorbalığa maruz kalma deneyimlerini ve zorbalık ve mağduriyet durumlarına ilişkin algılarını incelemektir. Bu doğrultuda, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Sanal cinsel zorbalık olgusunu derinlemesine incelemek için katılımcılarla görüşme yapılmıştır. Katılımcılar iki kız ve bir erkek olmak üzere üç kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların seçimi için öncelikle eğitim fakültesine devam eden 550 öğrenciye Sanal Cinsel Zorbalık ve Mağduriyet Ölçeği uygulanmıştır. Ölçekten yüksek puan alan öğrencilerden gönüllü olanlar ile görüşme yapılmıştır.  Sanal cinsel zorbalığın anlamı, yaygınlığı, zorbaya dair algılar, mağdura dair algılar ve başa çıkmaya yönelik temalara ulaşılmıştır. Elde edilen temaların literatür ile tutarlı olduğu görülmüştür. Özellikle baş etme noktasında kişinin aldığı bireysel önlemlerin yetersiz kalabileceği görülmektedir. Bu nedenle okul, aile ve yasal kurumların işbirliği son derece önemlidir. Ailenin yanı sıra öğretmenlerin mağdur ve zorba profilleri hakkında bilgisi olması ve öğrencilere farkındalık kazandırmaları gerekmektedir. Sanal cinsel zorbalığın mağdur üzerindeki etkisi konusunda diğer öğrencilerin empati kurması sağlanmalıdır.Keywords

Sanal cinsel zorbalık, fenomenoloji, görüşme

References