Abstract


DİJİTAL ORTAMDA TÜRKÇE VE İNGİLİZCE MÜZİKLİ ÇOCUK ŞARKISI İÇEREN YOUTUBE VİDEOLARININ İNCELENMESİ

Günümüz dijital teknolojileri kültürel ürünlerin tüketildiği ve üretildiği yolları değiştirdiği için, tüketim ürünlerinin analizi, bu değişimin yansımalarını ortaya çıkarmada en önemli faaliyetlerden biridir. Dijital müziklere erişim olanağı son on yılda çeşitli dijital platformlardan sağlanan müzik akışı hizmetleri sayesinde önemli ölçüde artmıştır. Bu değişim özellikle dijital yerli gibi çeşitli tanımlamalarla adlandırılan, dijital bir ortam içerisinde doğup, bu ortamı kullanan çocuklar üzerinde oldukça etkilidir. Bu noktadan hareketle araştırma, dijital ortamda çocukların dinlediği müziğe ilişkin içerik analizi yapmak amacıyla planlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma metodu kullanılmış olup, veriler doküman analizi yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında sesli ve görüntülü doküman niteliği taşıyan, bir video paylaşım sitesi olan Youtube ve Dailymotion üzerinde “çocuk şarkıları, çocuk şarkıları dinle, çocuk şarkıları Türkçe, çocuk şarkıları yabancı, children songs,” konu etiketleri kullanılmış olup, yüklenme tarihi, tür ve sıralama ölçütlerine göre filtreleme kriterlerinde arama yapılarak taranan Türkçe ve yabancı dilde en çok dinlenen müzik eserleri belirlenmiştir. Belirlenen eserler, bir müzik eserinin belirleyici nitelikleri olan; seslendirilme biçimi, uzunluğu, sözleri ve görsel içeriği bakımından incelenerek, elde edilen bulgular verilen bu nitelikler doğrultusunda yorumlanmıştır.Keywords

Çocuk müziği, dijital medya, youtube, çocuk şarkıları, okul öncesi müzik.

References