Abstract


SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER ALAN GÜNCEL OLAYLARIN İNCELENMESİ

Güncel olayların eğitimde kullanımı oldukça önemli ve gereklidir. Kavramlar, beceriler, değerler ve kazanımlar; eğitim sistemimizdeki temel amaçların gerçekleştirilmesine yardımcı olan unsurlardan bazılarıdır. Bu bağlamda, eğitimcilerin güncel olayları kullanmasıyla öğrencilerde kavram öğretiminin, beceri ediniminin, değerler eğitiminin ve kazanımların pekiştirilmesi önemli bir avantaj sağlamaktadır. Başlıca öğretim ilkelerine hitap eden güncel olaylar, dersin işleyişini kolaylaştırdığı gibi öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimine ve motivasyonuna da katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi içerisinde yer alan 2018-2019 yılına ait 4, 5, 6 ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitapları ele alınmış olup, bu kitaplar doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler ders kitaplarının öğrenme alanları kapsamındaki güncel olayların sınıflara göre, kullanılma oranlarının dağılımına göre yeterliliklerin değerlendirilmesidir. Çalışma sonucunda ders kitaplarındaki güncel olayların öğrenme alanlarına göre sınıf bazında oran dağılımlarının farklılaştığı, bu oranların ise sistematik olmadığı tespit edilmiştir. Ders kitaplarında yer alan güncel olayların, genel toplam oranları incelendiğinde ise 7. sınıf (%30) > 6. sınıf (%29) > 5. sınıf (%23) > 4. sınıf (%18)’dir. Bu genel oranlara göre, Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki güncel olayların kullanımının alt sınıflarda yetersiz olduğu; üst sınıfların ders kitaplarında, alt sınıflara oranla güncel olaylara daha fazla yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, Sosyal Bilgiler ders kitaplarında kullanılan güncel olayların, programda yer alan kazanımlarla ilişkili olduğu belirlenmiştir.Keywords

Güncel olaylar, sosyal bilgiler ders kitabı, sosyal bilgiler ders programı, kazanımlar.

References