Abstract


GÖÇMEN ÖĞRENCİLER TÜRK OKUL SİSTEMİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR? EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN BİR ANALİZ

Bu çalışma, göçmen öğrencilerin Türkiye'deki okul sistemine ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmanın katılımcılarını, Türkiye'nin bir ilçesinde ortaokullara devam eden göçmen öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma verileri görüşme formları aracılığıyla toplanmış ve ardından içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Okulların fiziki koşullarına ilişkin bulgular, öğrencilerin en çok fiziksel kullanım alanları olarak okul bahçelerinden memnun olduklarını, tuvalet ve pencerelerdeki güvenlik kilitlerinden en az memnun olduklarını göstermiştir. Öğretim programının bileşenleri ile ilgili olarak, öğrencilerin büyük çoğunluğu dersin amaçları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, matematiğin en zor, fen bilimlerinin ise en kolay ders olduğunu; fen ve matematiğin günlük hayatta faydalı olacağı için en işlevsel ders olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin çoğu öğretme-öğrenme sürecinde bireyselleştirilmiş öğretime ihtiyaç duyduklarını vurgulamış ve değerlendirme aracı olarak bilmedikleri şeyleri aramak için onlara zaman tanıyan projeyi tercih ettiklerini dile getirmişlerdir. Öğretmenlerinin kendilerine güler yüz göstermelerini ve idarecilerin disiplini sağlama davranışlarını sevdiklerini fakat onlara kızma davranışlarını sevmediklerini belirtmişlerdir.Keywords

Okul müdürü, öğretim programı, göçmen öğrenciler, fiziki koşullar, öğretmen

References