Abstract


DÖRT KEMAN İÇİN YAZILMIŞ ORİJİNAL ve ARANJE EDİLMİŞ ESERLERİN ODA MÜZİĞİ LİTERATÜRÜNDE YER ALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Araştırmada, oda müziği repertuarında dört keman için orijinal ve aranje edilmiş eserlerin, ulusal ve uluslararası yayınevlerindeki, çevrim içi nota arşivlerindeki, Türkiye’nin beş büyük üniversite kütüphanesindeki dağılımının nasıl olduğunun ve hangi eserlerin literatürde yer aldığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden, durum çalışması deseniyle yürütülmüştür. Bu bağlamda ilgili literatür internet üzerinden taranarak dört keman için orijinal ve aranje edilmiş Klasik Batı Müziği ve Türk Müziği eserleri araştırılmıştır. Doküman incelenmesiyle elde edilen verilerin çözümlenmesinde, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda; literatür taraması kapsamında; literatürde tanınmış, resmi sitesi olup, nota basan 13 ulusal ve uluslararası yayınevi, içeriğinde sadece notalara yer vermiş olan, kolay erişilebilir ve halka açık olan International Library of Musical Scores (IMSLP) adlı çevrimiçi nota arşivi, bünyesinde konservatuvar olan Türkiye’deki beş büyük üniversite kütüphanesi arşivi incelenmiştir. Araştırma sonucunda; dört kemana ilişkin orijinal ve aranje edilmiş Klasik Batı Müziği eserlerinin ulusal ve uluslararası nota basan yayınevlerinde; 187 adet olduğu, Türkiye’deki beş büyük üniversite kütüphanesinde 44 adet olduğu, çevrimiçi nota arşivlerinde 67 adet olduğu tespit edilmiştir. Toplamda; dört kemana ilişkin orijinal veya aranje edilmiş 298 adet basılı Klasik Batı Müziği eseri tespit edilmiştir. Dört keman için orijinal veya aranje edilmiş basılı Türk Müziği eserlerinin ise; ulusal ve uluslararası nota basan yayın evlerinin resmi internet siteleri, Türkiye’deki beş büyük üniversite kütüphanesi ve çevrimiçi nota arşivlerinde bunmadığı sonucuna varılmıştır. Yaylı dörtlülerin, müzik öğrencilerinin oda müziği deneyimleri için oldukça faydalı bir birleşim olduğu bilinmektedir. Ancak okullarda, enstrümanların öğrenciler arasındaki dengeli dağılımının her zaman mümkün olmaması veya keman çalgısına diğer çalgılara göre daha fazla eğilim olması durumunda, bu dörtlünün okullarda oluşturulması her zaman kolay olmayabilir. Söz konusu şartların varlığı durumunda, öğrencinin kazanabileceği önemli müzikal ve teknik davranışlardan yoksun kalmasını önlemek amaçlı, repertuardaki yaylı sazlar için önem arz eden yaylı dörtlüsü tınısının sadece keman çalgısıyla oluşturulmuş eserlerini tanımak önem arz etmektedir. Bu bağlamda, araştırmada dört keman için orijinal veya aranje edilmiş basılı Klasik Batı Müziği ve Türk Müziği eserlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.Keywords

Oda müziği, çalgı eğitimi, keman eğitimi, 4 keman.

References