Abstract


HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİNDE TEKNOLOJİ LİDERİ OLARAK EĞİTİM YÖNETİCİLERİ

Bilgiye erişimin hızla ivme kazanarak örgütsel değişimlerin gündeme getirdiği ve öğretim yöntemlerinde yeni bir yönelim olarak son yıllarda literatürde incelenen harmanlanmış öğrenme/blended learning modeli, öğretimi duvarların dışına taşıyarak sınırları olmayan eğitim yaklaşımına bir bakış açısı kazandırmaktadır. Yüz yüze eğitimle birlikte uzaktan eğitim araçlarının da kullanıldığı harmanlanmış öğrenme modelinde, öğretim programlarının ve yönetimsel hizmetlerin teknoloji temelli kullanımı sonucunda liderlik uygulamalarının ve öğrenme ortamlarının çeşitlendiği görülmektedir. Bu çalışmada, harmanlanmış öğrenme ve eğitim örgütlerinde meydana getirdiği değişimler, teknoloji liderliği yaklaşımı açısından tartışılmıştır. Bu amaçla, harmanlanmış öğrenme modeli, harmanlanmış öğrenmenin yaygınlaşmasının gerekçeleri, teknoloji lideri olarak eğitim yöneticilerinin vizyon ve görevlerine ilişkin mevcut yönelimler açıklanmıştır. Bu araştırmada, okul yöneticilerine ve eğitim politikalarında görev alan uzmanlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Harmanlanmış öğrenme, karma öğrenme, teknoloji liderliği, eğitim yöneticileri.

References