Abstract


KÜRESEL ÇAĞDA STRESİN BİREYSEL VE TOPLUMSAL HAYATA ETKİSİ VE EĞİTİME YANSIMALARI

Bu makale stresin, çağda bireysel ve toplumsal hayata etkilerini ve eğitime yansımalarını vurgulamak ve bu konuda yapılacak diğer çalışmalara katkı sağlamak amacıyla yazılmıştır. Son yıllarda toplumsal bir sorun haline gelen stres hayatın her alanında ve detayında ortaya çıkabilmektedir. Günümüz bilgi toplumlarında küreselleşme ve ekonomik liberalleşme, yoğun bir bilgi, iletişim ve teknoloji ağında karmaşık yaşam koşullarına uyum sağlamaya çalışmak, bireyleri baskı altında hissetmesine ve yıpratmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda stres, modern bilgi toplumunun hastalığı olarak da ifade edilmektedir. Bu yoğunluk kişinin tüm yaşamını etkiler ve benlik saygısını ve verimliliğini azaltır. Özellikle stresin tüm yönleriyle bireyin konumundan, çevresel faktörlerin durumundan sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirilmesi önemlidir. Afetler, ekonomik krizler, salgın hastalıklar ve savaşlar uzun yıllar kitleleri etkileyerek ve büyük kayıplara yol açarak insanlar üzerindeki etkilerini sürdürmüştür. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ekonomik, sosyal, kültürel, ekolojik ve teknolojik gelişmeler toplumların alışkanlıkları, yaşam tarzları ve ihtiyaçları üzerinde önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Ancak özellikle günümüzde sosyal, kültürel, teknolojik ve bilimsel değişimin hızla artması nedeniyle insanlar sürekli bir şeyleri kaçırmakta ve sanki hayatları kontrolden çıkıyormuş gibi düşünmekte, istediklerinin bloke edilmesi, korku, endişe ve şüphe hislerine eşlik eden stres günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Özellikle kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel pandemisi, yayılma hızı ve insanlar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle sosyal hayatı her alanda etkileyen tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu durum bireylerde kaygı, stres, aşırı korku duygusuna yol açmaktadır. Bu noktada bireylerin yaşam kalitesi için stresin belirli bir düzeyin üzerine çıkmaması için önlemler almak hayati önem taşımaktadır.Keywords

Stres, stres türleri, stres kaynakları, stresin sonuçları, sosyal yaşam, küresel çağ.

References