Abstract


MÜLTECİLERE YÖNELİK YAPILAN EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Bu çalışmada Web of Science (WoS) veri tabanında Science Citation Index- Expanded (SCI-Expanded), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts & Humanities Citation (A&HCI) indekslerinde taranan mültecilere yönelik eğitim araştırmalarının bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada analizler 1980-2021 yılları arasında yayınlanan 820 açık erişim verisi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz ve bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Verilere ilişkin ağ analizi haritaları ise VOSviewer programıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre mültecilerle ilgili yapılan ilk eğitim araştırması 1980 yılına aittir ve 2015 yılından itibaren yapılan çalışmalarda belirgin artış olduğu görülmektedir. En çok atıf alan makale Taylor ve Sidhu tarafından 2012 yılında yazılmıştır. Mültecilerle ilgili en çok eğitim araştırmasının yayınlandığı dergi “International Journal of Inclusive Education” adlı dergidir. Yapılan çalışmaların yayınlandığı ülkeler incelendiğinde en çok çalışmanın Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) olduğu ve alanda yapılan çalışmalarının dilinin tamamına yakınının İngilizce olduğu tespit edilmiştir. Ortak kelime analizinde en çok tekrar eden anahtar kelimelerin “education”, “student”, “children”, “experiences”, “immigrant” ve “identity” şeklinde olduğu görülmüştür. Özet kısmında en çok tekrar eden kelimeler ise “refugee”, “study”, “student”, “education”, “school” ve “experiences”tır.Keywords

Bibliyometrik analiz, mülteci, eğitim.

References