Abstract


STEM EĞİTİMİNDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ NASIL SAĞLANIR? FAKTÖRLER ve STRATEJİLER

Günümüzde STEM eğitimi ülkelerin kalkınma ve eğitim politikalarının çıkış noktası olmasına karşın, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği halen belirgin bir şekilde devam etmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada STEM cinsiyet eşitsizliğine neden olan faktörler ve bu faktörlerin etkilerini azaltacak veya ortadan kaldıracak öğretim stratejileri açıklanmaktadır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak doküman analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem sayesinde STEM eğitiminde cinsiyet eşitsizlikle ilgili çalışmaların içerikleri ve mesajları özetlenip sınıflandırılmış ve belli kavramlar çerçevesinde bir araya getirilerek anlaşılır bir açıklamaya dönüştürülmüştür. Araştırmada STEM eğitiminden cinsiyet eşitliğiyle ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bütün çalışmalara ulaşabilmek için Türkiye’de ve dünyada STEM eğitiminde cinsiyet eşitsizliği tanımlamak için Türkçe ve İngilizce dillerinde tanımlanan anahtar sözcükler kullanılarak EBSCOHost, ERIC, Web of Science gibi çeşitli veri tabanlarında aramalar gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre kızların STEM eğitimine devam etmeme ve gelecekteki kariyer planlarında yer vermeme nedeni cinsiyet basmakalıpları, öz-yeterlilik eksikliği, meslek klişeleri, akran ve aile destek eksikliği ve kadın rol model eksikliği gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bu faktörlerin etkilerini azaltacak veya ortadan kaldıracak öğretim stratejileri ise öğrenci merkezli, sorgulamaya dayalı ve katılımcı stratejiler ve kızların özgüvenlerini geliştiren ve özel ilgi alanlarını ve öğrenme stillerini dikkate alan spesifik öğretim stratejileridir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar STEM eğitiminde cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek önemli katkılar sağlayacaktır. Fakat cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır.Keywords

STEM eğitimi, cinsiyet eşitsizliği, öğretim stratejileri.

References