Abstract


KÖY OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNDE YAŞADIĞI SORUNLAR

Bu çalışmanın amacı, köy okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitim öğretim sürecinde yaşadıkları sorunların neler olduğunu belirlemektir. Çalışmada bir nitel araştırma deseni olan olgubilim (fenemenoloji) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu iki köy okulundaki toplam 18 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırrmada veri toplama aracı olarak 9 sorudan oluşan açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış form kullanılmıştır. Bu yapılandırılmış formdan elde edilen veriler sonucunda 4 tema oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, ulaşımla ilgili yaşanan sorunlar temasında, “iklim şartları ve ulaşımı maliyetli bulma” ; beslenme ile ilgili yaşanan sorunlar temasında, “okulda ve çevresinde kantin” , “lokanta tarzı yemek yemek için alan olmaması” ; sosyal hayat ile ilgili yaşanan sorunlar temasında, “öğretmenlerin kendilerine ve ailelerine ayrılan zamanın azlığı” ; meslekte yaşanan sorunlar temasında da “velilerin ilgisizliği” ön plana çıkan sorunlardandır. Araştırma sonucu elde edilen verilerden hareketle köy okulunda görev yapan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin; öğretmenlerin ekonomik imkanları attırılmalı, yemek yiyebileceği alanlar oluşturulmalı, özel öğretmen araçları tahsis edilmeli, toplu taşıma seferleri sıklaştırılmalı, okulun fiziki şartları iyileştirilmeli, veliler bilinçlendirilmesi öneriler getirilmiştir.Keywords

Köy okulu, meslekte yaşanan sorunlar, ulaşım, beslenme, sosyal hayat

References