Özet


WOLFGANG AMADEUS MOZART’IN OPERALARINDAKİ TENOR ARYALARIN İNCELENMESİ

Klasik müziğin önemli isimlerinden birisi olarak bilinen W.A.Mozart 5 yaşında besteler yapmaya başlamış bir müzik dahisidir. Bestecilik yönü çok gelişmiş olan Mozart, hem çalgı müziği hem de vokal müzik alanında sayısız eserler üretmiştir. Vokal müzik alanında çoğunlukla liedler ve operalar bestelemiştir. Klasik Batı Müziğinde Klasik Dönem üslubu ve armonisi ile bestelediği operaları günümüzde hala yoğun bir ilgi ve istekle sahnelenmektedir. Nitel araştırma yöntemlerinden yola çıkılarak literatür taraması yoluyla verileri elde edilmiş olan bu çalışmada W. A. Mozart’ın bütün opera ve opera türüne yakın eserlerindeki tüm aryalar incelenmiştir. Müzik tarihi açısından 1700’lü yıllardan itibaren gelen literatürü içermesi nedeniyle bu araştırma için ulaşılmış olan basılı kaynaklardan ve akademik-kaynakları belirli bilgiler sunan internet sitelerinden veriler elde edilmiştir. W. A. Mozart’ın bütün opera ve opera türüne yakın müzik eserlerindeki tenor karakterler, eserin lisanı, sahne eseri türü, arya ismi, tonalite, eserlerdeki en pes ve en tiz ses, bestelenme yılı ve transkripsiyonlarına ilişkin bilgilerin tespit edilmesi, bu bilgilerden yola çıkılarak ses eğitimi ve opera şarkıcılığı alanında eğitimler veren öğretmenler ve öğrencilere detaylı bir kaynak sunulması amaçlanmıştır. W.A.Mozart ile ilgili yapılmış diğer çalışmalardan farklı olarak bestecinin operalarının ve aryalarının çeşitli açılardan detaylı incelenmesi açısından önem taşıyan bu araştırmada; Mozart’ın 1767 yılından vefat ettiği yıl olan 1791 yılına kadar neredeyse her yıl ortalama 1 veya 2 opera bestelediği, operalarının çoğunlukla opera buffa ve singspiel türünde olduğu, tenor karakterler için bestelediği toplam 53 arya ve cavatinalardan 17 tanesinin Bb tonalitesinde olduğu, tenor ses karakterlerinin vokal yeteneklerini en iyi şekilde yansıtabilecekleri özelliklerde eserler bestelemiş olduğu ulaşılan sonuçlardan bazılarıdır.Anahtar Kelimeler

Opera, tenor, W.A.Mozart, arya


Reference