Abstract


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI MODÜLÜ OLUŞTURMA DENEYİMLERİ

Sosyal bilgiler dersi, sosyal bilimlere ait çeşitli bilgilerin bütünleştirilerek sunulduğu içeriği öğrencilerin kazanmalarını, kendi öğrenme süreçlerini kavramalarını ve etkin vatandaş olmalarını sağlamaktadır. Sosyal bilgiler dersinde öğretmenler ve ortaokul öğrencileri tarafından yararlanılan temel materyallerden biri ders kitaplarıdır. Bu araştırma kapsamında yer alan öğretmen adaylarının sosyal bilgiler ders kitabı incelemesi dersi kapsamında ders kitabı modülü oluşturmaları ve öğretmenlik meslek yaşamlarında sosyal bilgiler derslerinde temel materyal olarak yararlanacakları ders kitaplarına ilişkin deneyim edinmeleri sağlanmıştır. Araştırmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler ders kitabı modülü oluşturma sürecine yönelik deneyimlerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji benimsenmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde ölçüt örneklem tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları 10 sosyal bilgiler öğretmen adayından oluşmuştur. Araştırmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşme ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler, tümevarım analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının sosyal bilgiler ders kitabı modüllerinde çeşitli etkinliklere ve görsellere yer verdikleri, modüllerin biçimsel, görsel, içerik, dil ve anlatım özelliklerini öğrenci düzeyine uygun oluşturmayı amaçladıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen adayları sosyal bilgiler ders kitabı modülü oluşturmanın kendilerine çeşitli yararları olduğunu vurgulamıştır. Araştırmada öğretmen adaylarından bazıları, sosyal bilgiler ders kitabı modülü oluşturmalarının öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağladığını ifade etmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının sosyal bilgiler ders kitabı modülü oluştururken teknik sorun yaşama ve öğrenci düzeyine uygun içerik oluşturma biçiminde güçlükler yaşadığı ortaya çıkmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının, seçmeli olan sosyal bilgiler ders kitabı incelemesi dersinin zorunlu ders olmasını önerdiği sonucu elde edilmiştir. Bu araştırmaya dayalı olarak öğretmen adaylarının hazırladıkları sosyal bilgiler ders kitabı modüllerinin uygulanmasına ve ders kitabı modüllerinin uygulamadaki etkilerinin incelemesine ilişkin araştırmalar gerçekleştirilmesi önerilebilir.Keywords

Sosyal bilgiler, ders kitabı, öğretmen adayı.

References