Abstract


ÇOK BİLEŞENLİ OKUDUĞUNU ANLAMA MODELLERİ: ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN OKUDUĞUNU ANLAMADA ÖNEMLİ FAKTÖRLER

Öğrenme güçlüğü (ÖG) olan öğrenciler, olmayanlara göre okuduğunu anlama konusunda daha fazla sorun yaşamakta ve alanyazın bu durumu tutarlı olarak vurgulamaktadır. Özellikle öğrenmek için okuma döneminde ÖG olan öğrenciler için okuduğunu anlama problemlerinin şiddeti daha da artmaktadır. Araştırmalar bu dönemde okuduğunu anlamanın tek bir bileşene bağlı olmadığını birden fazla bileşeni içerdiğini göstermektedir. Bu doğrultuda çok bileşenli okuduğunu anlama modelleri geliştirilmiştir. Okuduğunu anlama modellerinde genel olarak yer alan temel bileşenler: (1) akıcı okuma, (2) ön bilgi, (3) kelime bilgisi, (4) okuduğunu anlama stratejileri, (5) çıkarım yapma ve (6) motivasyondur. Bu temel bileşenler çok değişkenli anlama modellerinin birçoğunda mevcuttur. Çok değişkenli araştırmalar, her bir tahmin değişkeninin okuduğunu anlama üzerinde kendine özgü etkisini test etmeyi amaçlamaktadır. Bu da her bir değişkenin okuduğunu anlama üzerinde etkisinin belirlenmesi açısından avantaj sağlamaktadır. Etkili eğitim müdahaleleri tasarlamak için araştırmacıların okuduğunu anlama güçlüğü olan genç ergenlerin neyle mücadele ettiğini anlamaları gerekmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, çok değişkenli okuma modellerini ve ÖG olan ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlamalarını etkileyen faktörleri kapsamlı bir şekilde ele almaktır. Böylece çok bileşenli okuma modellerinde yer alan değişkenlerin birbirini ve anlamayı nasıl etkilediğini ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin anlama sürecinde yaşadıkları problemleri gösterebilmek adına araştırmacı ve uygulamacılara bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır.Keywords

Çok bileşenli okuduğunu anlama modelleri, okuduğunu anlama, öğrenme güçlüğü

References