Abstract


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİNİN TEKNOLOJİ TABANLI ÖĞRETİMİ

Öğretici ve öğrenicinin zaman ve yer kavramlarından bağımsız yürüttüğü çevrimiçi ve uzaktan öğretim süreçlerinde pek çok yeni araç kullanılmaktadır. Bu araçlar teknoloji destekli olması sebebiyle etkileşim gücü yüksek, teknolojik yeniliklerle donanmış ve kullanıcı dostu öğretim süreçlerini hem daha kolay hem de daha zengin bir duruma getirmeyi amaçlamaktadır. Bu noktada yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde de kullanılan Zenginleştirilmiş Kitaplar (Z-Kitap) ilgililer için birçok yeni deneyim sağlamaktadır. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi açısından teknoloji tabanlı öğretime dayanan ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti’nin A1 seviyesindeki Z-Kitap örneği çalışmanın inceleme materyali olarak tespit edilmiştir. İlgili materyalde doküman analizi yöntemiyle dinleme becerisinin öğretiminin nasıl yapıldığı ve öğretim etkinliklerinin etkileşimli olup olmadığı ele alınmıştır. Bu bağlamda dinleme/izleme becerisi için 51 (%38) etkileşimli ve 84 (%62) etkileşimsiz olmak üzere toplam 135 etkinliğe ulaşılmıştır. Ayrıca dinleme/izleme becerisini destekleyici 82 yazma etkinliği (%62), 43 okuma etkinliği (%31), 6 video kaydı (%4) ve 4 konuşma etkinliği (%3) olmak üzere toplam 135 destekleyici beceri etkinliği yer almaktadır.Keywords

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, teknoloji tabanlı öğretim, dinleme becerisi.

References