Abstract


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ BİLİŞSEL, SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMDEKİ KAZANIMLAR İLE HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ÖRTÜŞMESİ

Çocukların okul öncesindeki kazanımları ilkokulda değerlendirebilmeleri ve aşamalı olarak gerçekleştirebilmelerini sağlamak, okul öncesi-ilkokul geçişinin çocuk açısından başarılı olabilmeleri için önemsenmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Okul öncesi eğitim alan çocukların hazır bulunuşluk seviyesi ile bir sonraki eğitim basamağı olan ilkokula geçişte katkıda bulunabilmeleri için okul öncesi eğitim programının ilkokul eğitim programını desteklemesi gerekmektedir Türkiye’de okul öncesi eğitim programları 1952, 1989, 1994, 2002, 2006 ve 2013 yıllarında güncellenmiştir. Türkiye’de günümüze kadar uygulanan ilkokul programlarının kronolojik sırası ise şöyledir: 1924, 1936, 1948, 1968, 1998, 2005 ve 2018 ilkokul programlarıdır. Bu araştırmada, 2013 Okul Öncesi Eğitim Programındaki bilişsel, sosyal-duygusal gelişim alanındaki kazanımlar ile 2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programında 1. sınıf ünitelerindeki kazanımlardan örtüşenleri belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırmanın yöntemi tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmada, veri toplama yöntemlerinden doküman incelenmesi kullanılmıştır. Araştırmada, Okul Öncesi Eğitim Programının bilişsel, sosyal-duygusal gelişim alanlarına ait kazanımlar ile Hayat Bilgisi Öğretim Programındaki ünitelerdeki kazanımların örtüşmeleri saptanmıştır.  Araştırmada Okul Öncesi Eğitim Programı bilişsel gelişimi alanındaki toplam 22 kazanımdan 15 kazanımın ilkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programındaki 53 kazanımdan 18 kazanım ile; Okul Öncesi Eğitim Programı sosyal-duygusal gelişim alanındaki 20 kazanımın ilkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programındaki toplam 53 kazanımdan 24 kazanım ile örtüştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi eğitimin Türkiye’de zorunlu olması planlanmaktadır. Bu nedenle okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf programları hazırlanırken alan uzmanlarının beraber çalışması, çocukların hazır bulunuşluklarını olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. Ayrıca Okul Öncesi Eğitim Programındaki bilişsel, sosyal-duygusal gelişim alanlarındaki kazanımlar ile Hayat Bilgisi Öğretim Programındaki kazanımların örtüşebilmesi için her iki programın yeniden gözden geçirilmesi önerilmektedir.Keywords

Okul öncesi eğitim programı, ilkokul hayat bilgisi öğretim programı, kazanımlar

References