Abstract


BEZ BEBEK YAPIM TEKNİKLERİNİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNE YÖNELİK TASARIMLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Bez bebekler geçmişte farklı amaçlarla kullanılmıştır. Günümüzde geleneksel olarak üretilenlerin yanı sıra tasarım bilinci ile uygulamaları da bulunmaktadır. Birçok araştırmaya da konu olmuştur. Bu araştırmada ise bez bebekler yapım teknikleri açısından ele alınmıştır. Kullanılan malzemeler sınıflandırılarak yapılış tekniklerine göre gruplandırılan bir şema oluşturulmuştur. Bu şemadaki her bir teknik için bez bebek tasarımı geliştirilerek uygulama aşamalarının görselleri sunulmuştur. Araştırma, bez bebek tekniklerini sınıflandırarak, örnek uygulamalar ile görsel sanatlar eğitimine uygunluğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kültürel değerlerin yaşatılması açısından, görsel sanatlar derslerinde uygulanmasına dikkat çekeceği için önemli görülmektedir. Araştırma bir durum değerlendirmesidir. Ancak konuyla ilgili mevcut durumun sistematik hale getirilerek şemalar ve tasarım örnek uygulamalarının geliştirilmesi ile uygulamalı bir çalışma olmaktadır. Araştırma sonucunda teknikler açısından yapılan sınıflandırmalarda bir kavramsal şekil oluşturulmuştur. Bu kavramların her biri için örnek bir uygulama tasarımı görsellerle sunulmuştur. İlk ve ortaokul öğrencilerinin düzeylerine göre üç boyutlu çalışma deneyimi kazanımları için alternatif bir teknik olduğu sonucuna varılmıştır. Her düzeye uygun, daha basit ya da karmaşık olan teknik türü önerilerinde bulunulmuştur.Keywords

Bez bebek, görsel sanatlar eğitimi, tasarım, üç boyut, kültür, gelenek.

References