Abstract


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE C1 DÜZEYİNDE ÖĞRETİLECEK KELİMELER İÇİN DERLEM TABANLI BİR ÖNERİ

Yabancı dil eğitimi sürecinde gramer yapısı, telaffuz, söz varlığı gibi girdilerin planlanması verimliliği doğrudan etkilemektedir. Hedef dili öğrenen bireylerin temel dil becerilerinin işlevsel şekilde kullanımı özelinde sözvarlığı sürecin merkezinde yer almaktadır. Seviyelere göre şekillendirilmiş listeler aracılığıyla hedef dili öğrenen bireyler az emekle yüksek verimlilik elde edecektir. Uluslararası literatürde sözvarlığı çalışmaları sıklık listeleri üzerinden yürütülmektedir. Bu sıklık listeleri hedef dile ait çeşitli tür ve yapısal özelliklere sahip yazılı, sözlü metinlerle oluşturulan ve derlem adı verilen veri havuzları üzerinden şekillendirilmektedir. Bu çalışmada da yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde C1 seviyesi için en sık kullanılan isim, sıfat ve fiil türündeki kelimelerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın veri setini yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında C1 düzeyinde kullanılan Gazi, Yedi İklim, Türkçeye Yolculuk, Yeni Hitit, Yeni İstanbul ders kitapları ve C1 düzeyinde kullanılan Yenisey, Türkçe okuyorum okuma materyalleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda ilgili materyaller derlem dilbilim alanında kullanılan yazılımların veri tabanına uygun hale getirilmiş ve dijital ortama aktarılmıştır. UTF kod dönüşümü sonrasında optik karakter okuma hataları giderilmiş, 326.591 kelimeden oluşan Türkçe C1 Derlemi oluşturulmuştur. C1 Düzeyi YDTÖ Materyalleri Derlemi aracılığıyla sıklık listeleri oluşturulmuş kelimeler çekim eklerinden arındırılarak taban(lemma) haline getirilmiştir. Frekans yoğunlukları dikkate alınarak en sık kullanılan isim, sıfat, fiil türündeki kelimeler minimum f(10) değeri gözetilip uyumluluk (concordance) analizi neticesinde tespit edilmiştir. Bu liste aracılığı ile yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere ve öğretenlere önemli bir katkı sağlanmış; ileri düzeyde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde en sık kullanılan 250 isim, 250 sıfat ve 250 fiil önerisinde bulunulmuştur. Bu çalışma nihai bir çalışma olmayıp araştırmacılar ve yayıncılar açısından bir referans olma amacı da taşıyarak yazılım ve dil eğitimi alanlarının avantajlarını kullanmayı öncelemiştir.Keywords

Türkçe, Derlem, Yabancı dil olarak Türkçe, İleri Düzey, Ders Materyalleri

References