Abstract


YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN MÜZİKLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan müziklerin yapısal özellikleri açısından incelenmesidir. Araştırma kapsamında nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan Yedi İklim Türkçe Öğretim Setini oluşturan 6 kitapta yer alan eserler analiz edilmiştir. Eserlerin; karar sesi, tonal / makamsal yapısı, usul bilgisi, ses aralığı, süresi, hangi ünitede ve bölümde yer aldığı, hangi becerilerin kazanılmasına katkıda bulunduğu gibi özellikleri incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda; Yedi İklim Türkçe Öğretim setlerinde toplam 8 adet eserin yer aldığı görülmüştür. A1 düzeyinde 3, A2 düzeyinde 2, B1 düzeyinde 2 ve C1 düzeyinde 1 eserin yer aldığı görülürken; B2 ve C2 düzeyinde hiçbir eserin yer almadığı görülmüştür. Eserlerde 2/4’lük ve 4/4’lük basit usullerin kullanıldığı; bir eserin tonal yapıda, diğer eserlerin ise makamsal dizi özelliği taşıdığı görülmüştür. Eserlerin Hicaz, Hüseyni, Buselik, Kürdi, Nihavend Makam Dizilerinde olduğu; Fa Majör tonda 1 eserin yer aldığı tespit edilmiştir. Eser sürelerinin ise yaklaşık 1-6 dakika arasında değiştiği görülmüştür. Ayrıca ünite bazında da ele alınan eserlerin genel olarak dinleme, söyleme, yazma, eşleştirme becerilerinin gelişmesine katkı sunan ünitelerde yer aldığı görülmüştür. Kitaplarda yer alan eserlerin güncelliğini kaybetmeyen popüler eserlerden seçilmesi dikkat çeken noktalardan biridir. Bir diğer dikkat çeken nokta ise; kitap seviyesi yükseldikçe eser sayısının azalmasıdır. Eserler daha çok temel ve orta seviyede yoğunlaşmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, Türkçe Öğretim Setlerinde yer alan eserlerin sayıca yetersiz olduğu ve düzenli bir dağılım göstermediği söylenebilir. Ayrıca kitaplarda yer alan eserlerin konularla ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmüştür. Ancak eser seçimi yapılırken alan uzmanlarının daha ayrıntılı bir çalışma yaparak Türk kültürünü yansıtan önemli çalışmalara yer vermelerinin ülkemizin tanıtımı açısından daha iyi ve etkili olacağı düşünülmektedir. Özellikle Türk kültürünün tanıtımına katkıda bulunacağı için, söz-müzik ve seslendirme ögelerinin de dikkate alınması gerektiği, ayrıca diğer tüm Türkçe Öğretim setlerinin de müziksel özellikler açısından ayrıntılı bir şekilde incelenerek alana katkı sunması sağlanabilir önerisi getirilmiştir.Keywords

Müzik, Türkçe öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi.

References