Abstract


ANTRENÖRLÜK SİSTEMLERİNİN OLİMPİYAT BAŞARISINA ETKİSİ: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE RUSYA FEDERASYONU ANTRENÖRLÜK EĞİTİM SİSTEMLERİ ÖRNEĞİ

Soğuk savaş, II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bir kavramdır. II. Dünya Savaşı’ndan günümüzer kadar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve eski adıyla Sovyetler Birliği, yeni adıyla Rusya Federasyonu (Rusya) arasında soğuk savaş devam etmiştir. Bu mücadele en büyük ve önemli spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları’na da yansımıştır. Olimpiyatlar, yalnızca sporcular için tüm dünya üzerinde başarısını kanıtlamak ve tarihe geçmek için iyi bir arena değildir. Ülkeler de olimpiyatları kullanarak diğer ülkelere, özellikle rakiplerine karşı üstünlüklerini ispatlayacakları bir fırsat elde etmiş olur. ABD ve Rusya soğuk savaşı olimpiyat alanında da kazanmak için farklı spor politikaları geliştirmiştir. Bu politikalardan biride antrenörlük eğitim sistemi üzerine olmuştur. Bu çalışmanın amacı ABD ve Rusya’nın antrenörlük eğitim sistemlerini incelemek ve karşılaştırmaktır. Çalışmada doküman analiz yöntemi kullanılmıştır. Google Scholar, EBSCO ve ULAKBİM akademik veri tabanlarından “Amerika Birleşik Devletleri Antrenörlük Eğitim Sistemi” kelimesi Türkçe ve İngilizce olarak aratılmıştır. Daha sonra “Rusya Federasyonu Antrenörlük Eğitim Sistemi” kelimesi Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak aratılmıştır. Bu kelimeler dışında bu çalışma ile ilgili olabilecek benzer kelimelerle de veritabanlarında arama yapılmıştır. Ayrıca bu ülkelere ait kurumların resmi internet siteleri incelenmiş. Bu incelemeler sonucu ulaşılan bilgiler çalışmanın kaynaklarını oluşturmaktadır. ABD’de antrenörlük eğitim sistemi üç şekilde verilmektedir. Bunlar; üniversiteler, ulusal spor federasyonları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından verilen eğitimlerdir. Rusya da ise antrenörlük eğitimi iki şekilde verilmektedir. Bunlar; üniversiteler ve ulusal spor federasyonları tarafından verilen eğitimlerdir. ABD’de verilen antrenörlük eğitimi kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından denetlenmektedir. Rusya’da devlet ana denetleme mekanizmasıdır. İki ülkenin antrenörlük eğitim sistemleri karşılaştırıldığında ABD eğitim sisteminde devlet etkin şekilde yer almamaktayken Rusya’da devlet çeşitli yasal düzenlemeler yaparak antrenörlük eğitim sistemini kontrol etmeye ve geliştirmeye çalışmaktadır.Keywords

ABD antrenörlük eğitim sistemi, Rusya antrenörlük eğitim sistemi, soğuk savaş, olimpiyatlar.

References