Abstract


ANTRENÖRLERİN SPORCULARI HAKKINDAKİ METAFORİK ALGILARI

Bu araştırmanın amacı, hentbol antrenörlerinin sporcu kavramına ilişkin metaforik algılarını ortaya koyabilmektir. Araştırmanın çalışma grubu, 46 kadın 140 erkek olmak üzere toplam 186 (Yaşort: 38,37±10,61), hentbol antrenöründen oluşmaktadır. Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden antrenörlere, “sporcu” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla antrenörlerin “Sporcu………… gibidir, çünkü………..” cümlesinin tamamlamaları istenmiştir. Çalışmanın bulgularında, hentbol antrenörlerinin, “sporcu” kavramına ilişkin geliştirmiş oldukları 67 metafor 5 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler, Değerli Bir Varlık Olarak Sporcu, Şekillendirilebilen Bir Hammadde Olarak Sporcu, Yansıtıcı Olarak Sporcu, Gizemli ve Anlamak İçin Çaba Gerektiren Bir Birey Olarak Sporcu ve Pasif Bir Alıcı Olarak Sporcudur. Araştırmanın sonucunda, hentbol antrenörlerinin sporcularını evlat gibi gördükleri ve değerli bir varlık olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Bu süreçte sporcu ve antrenörün iletişiminin sağlıklı olması ve uyum içinde hareket edilmesi oldukça önemli bir husustur. Öte yandan her antrenör ve sporcu iletişimi sağlıklı ilerlemeyebilir. Antrenör ve sporcu arasında ilerleyen süreçte bir ego savaşı yaşanabilir. Özellikle belli bir seviyeye gelen sporcular antrenörlerin yönlendirmelerini dikkate almayarak kendi bildikleri doğrultuda hareket edebilirler. Nitekim bu durum çatışmaya yol açmakla birlikte aynı zamanda başarısızlığı da beraberinde getirebilir. Özellikle bu konu ve kapsamda yapılan çalışmaların arttırılması hem antrenörlerin hem sporcuların aynı çalışmada görüşlerinin alınması, araştırmacılar tarafından nicel veya karma çalışmaların yürütülmesi önerilebilir. Ayrıca yaşanılan çatışmaların ortadan kaldırılması amacıyla; antrenör ve sporcuların birlikte katılabileceği, her iki grubun empati yapabileceği eğitim seminerleri verilebilir.Keywords

Antrenör, metafor, sporcu

References